Oordeel en verwachtingen: hout-, bouwmaterialen- en overige industrie

De Conjunctuurtest van oktober 2005 laat voor de hout-, bouwmaterialen- en overige industrie een verbeterd beeld zien. Van augustus op september ontvingen de ondernemers flink meer orders. De concurrentiepositie op de binnenlandse markt verbeterde in het derde kwartaal. Voor de komende maanden verwachten de ondernemers een toename van de productie.

Flink meer orders

De orderontvangsten op de binnenlandse markt namen fors toe van augustus op september, terwijl de orderontvangsten op de buitenlandse markt juist licht afnamen. Per saldo is de totale orderontvangst aanzienlijk toegenomen. Een toename van de orders is gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Het pessimisme over de orderontvangsten veranderde niet ten opzichte van augustus, toen het pessimisme nog flink afnam in vergelijking met de voorgaande drie jaren. De index van de orderpositie verbeterde voor de derde achtereenvolgende maand en komt uit op 88,3 (juli 2000=100). Het oordeel over de voorraden gereed product bleef nagenoeg gelijk.

Concurrentiepositie binnenlandse markt verbeterd

De ondernemers zagen in het derde kwartaal hun concurrentiepositie op de binnenlandse markt verbeteren. Binnen de EU bleef de concurrentiepositie vrijwel gelijk, buiten de EU was er een lichte verslechtering. De bezettingsgraad en het oordeel over de productiecapaciteit veranderden vrijwel niet. Net als in de voorgaande kwartalen kampte bijna eenderde van de ondernemers met productiebelemmeringen, meestal vanwege onvoldoende vraag.

Toename productie verwacht

De ondernemers verwachten voor het vierde kwartaal van 2005 een toename van de productie en de buitenlandse afzet. Dit gaat volgens hen gepaard met een flinke stijging van de verkoopprijzen.

Bijna een kwart verwacht afname personeel

Bijna een kwart van de ondernemers verwacht een afname van het aantal werknemers in de periode oktober tot en met december. Bijna tweederde voorziet een gelijkblijvend personeelsbestand.

Verwachting voor oktober tot en met december 2005,
saldo van het percentage ondernemers dat een toename of een afname verwacht

Verwachting voor oktober tot en met december 2005