Monitor uitzendbranche tweede kwartaal 2005

Omzet uitzendbranche weer in de lift

Na een korte stilstand in de groei van de uitzendbranche, zat de omzet in het tweede kwartaal van dit jaar weer in de lift. Ten opzichte van het voorgaande kwartaal steeg de omzet met 5 procent. Met uitzondering van het eerste kwartaal dit jaar stijgt de omzet al sinds het tweede kwartaal van 2004. De omzet in het tweede kwartaal van 2005 ligt ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor inmiddels 15 procent hoger.

Omzet seizoengecorrigeerd
Ontwikkeling: t.o.v. de voorgaande periode (%)

Omzet seizoengecorrigeerd

Dit zijn opnieuw positieve signalen voor de arbeidsmarkt. Ook op de arbeidsmarkt is tijdens het tweede kwartaal een hogere dynamiek gemeten dan in het tweede kwartaal van 2004. Dit bleek uit een toename van zowel ontstane als vervulde vacatures. Het aantal ontstane vacatures was vrijwel gelijk aan het aantal vervulde, waardoor het aantal openstaande vacatures stabiel bleef ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar.

Uren fase A 20 procent boven niveau verleden jaar

Het gemiddeld aantal uitzenduren steeg in het tweede kwartaal met bijna 4 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Zowel de uren fase A als de uren fase B stegen en de toename was van vergelijkbare omvang. Met uitzondering van het eerste kwartaal van dit jaar vertonen de uren fase A al sinds het eerste kwartaal van 2004 een opwaartse trend. Het aantal uren lag daardoor in het tweede kwartaal van dit jaar 20 procent hoger dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. De uren fase B en C gingen in deze periode afwisselend omhoog en omlaag met een doorslag naar een neerwaartse ontwikkeling. In het tweede kwartaal is wel sprake van een duidelijke stijging van de uren fase B en C maar dit leidde niet tot een toename in de uren ten opzichte van het tweede kwartaal van 2004.

Uren naar fase

Uren naar fase