Oordeel en verwachtingen: papier- en grafische industrie

De Conjunctuurtest van september 2005 laat voor de papier- en grafische industrie een licht verbeterd beeld zien. Van juli op augustus ontvingen de ondernemers fors meer orders. De oordelen over de orderontvangsten en orderpositie veranderden vrijwel niet. Voor de nabije toekomst verwachten de ondernemers een flinke toename van de productie. De positieve ontwikkelingen in de branche vinden vooral plaats bij de drukkerijen.

Orderontvangsten drukkerijen fors toegenomen

Van juli op augustus ontvingen de ondernemers aanzienlijk meer orders, zowel op de binnenlandse als de buitenlandse markt. Een toename van de orders is gebruikelijk voor de tijd van het jaar en vond vooral plaats bij de drukkerijen. De oordelen over de orderontvangsten, de orderpositie en de voorraden wijzigden nauwelijks. Dit gold ook voor de index van de orderpositie, die bleef steken op 93,7 (juli 2000=100).

Flinke toename productie verwacht

Voor de periode september tot en met november 2005 verwachten de ondernemers in de papier- en grafische industrie een flinke toename van de productie. Dit gaat volgens hen gepaard met lagere afzetprijzen.

Meer optimisme bij drukkerijen

Eén op de zeven drukkerijen verwacht personeel aan te trekken in de komende maanden. Dit aandeel is al twee jaar niet meer zo hoog geweest. Niettemin blijven de drukkerijen, net als voorgaande jaren, somber gestemd. Per saldo verwacht een op de tien ondernemers een afname van de personeelssterkte. Ook bij de drukkerijen verwacht per saldo een op de tien ondernemers een afname van het aantal werknemers in de periode september tot en met november.

Verwachting voor september tot en met november 2005
saldo van het percentage ondernemers dat een toename of een afname verwacht

Verwachting voor september tot en met november 2005