Monitor horeca eerste kwartaal 2005

Lichte omzetstijging horeca in eerste kwartaal 2005

In het eerste kwartaal van 2005 heeft de horeca 1,1 procent meer omgezet dan in dezelfde periode vorig jaar. Na drie kwartalen met omzetdalingen is de omzet in de horeca nu twee opeenvolgende kwartalen licht toegenomen.

De prijzen in de horeca lagen in het eerste kwartaal van 2005 gemiddeld 1,5 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2004. Rekening houdend met deze prijsstijging kwam het omzetvolume in het eerste kwartaal 0,4 procent lager uit. In het laatste kwartaal van 2004 daalde het volume ook slechts marginaal. De laatste twee kwartalen is de volumedaling echter beduidend kleiner dan in een reeks van daaraan voorafgaande kwartalen.

Omzet- en volumeontwikkeling horeca

Omzet- en volumeontwikkeling horeca

Horecaprijzen in de pas met inflatie

Met de 1,5 procent stijging in het eerste kwartaal van 2005 kwam de prijsontwikkeling net als in 2003 en 2004 rond het niveau van de algemene inflatie in Nederland uit. Met een gemiddelde prijsstijging in 2001 en 2002 van 6,5 procent lagen de prijzen nog aanzienlijk boven het niveau van de algemene prijsstijging. In 2003 stegen de prijzen in de horeca met 2,2 procent ten opzichte van het jaar daarvoor en in 2004 waren de producten in de horeca 1,3 procent duurder.

Prijsontwikkeling 2001 – 1e kwartaal 2005

Prijsontwikkeling 2001 – 1e kwartaal 2005

Omzetgroei hotels

Bij de hotels, inclusief pensions en conferentieoorden, steeg de omzet in het eerste kwartaal van 2005 met 1 procent. De groei van de omzet kwam hiermee uit op het niveau van de totale horecabranche. In het vierde kwartaal van 2004 steeg de omzet bij de hotels met 2,2 procent ten opzichte van de vergelijkbare periode het jaar ervoor. In de eerste drie kwartalen van 2004 daarentegen daalde de omzet van de hotels nog met gemiddeld 1 procent.

Omzetindex en -ontwikkeling hotels

Omzetindex en -ontwikkeling hotels

Ook omzetgroei bij restaurants

De omzet van restaurants nam in het eerste kwartaal van 2005 met 1,6 procent toe in vergelijking met een jaar eerder. Vooral maart, waarin Pasen viel, heeft bijgedragen aan de omzetgroei in de branche. In deze maand nam de omzet toe met 5 procent ten opzichte van maart het jaar ervoor. De prijzen in de restaurants stegen in het eerste kwartaal van dit jaar gemiddeld 2 procent. Per saldo kwam het volume 0,4 procent lager uit dan in het eerste kwartaal van 2004.

Omzetindex en volumeontwikkeling restaurants

Omzetindex en volumeontwikkeling restaurants

Lichte omzetdaling cafetaria’s

In tegenstelling tot de andere branches in de horeca daalde de omzet van de cafetaria’s met 0,3% in het eerste kwartaal in vergelijking met dezelfde periode in 2004. De prijzen stegen in genoemde periode met 2,2 procent. Rekening houdend met deze prijsverhoging daalde het volume van de cafetaria’s met 2,4 procent.

Omzetindex en volumeontwikkeling cafetaria’s

Omzetindex en volumeontwikkeling cafetaria’s

Ook omzetgroei cafés

De omzet van cafés steeg in het eerste kwartaal van 2005 met 1,6 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Net als bij de restaurants had vooral maart een positieve invloed op de omzetontwikkeling in het eerste kwartaal. De prijzen stegen in deze periode echter sterker (1,8 %) dan de omzet. Per saldo was het omzetvolume 0,3 procent lager dan in het eerste kwartaal van 2004. Dit is al het zeventiende kwartaal op rij dat het omzetvolume van cafés daalt.

Omzetindex en volumeontwikkeling cafés

Omzetindex en volumeontwikkeling cafés