Een eeuw gemeentelijke herindelingen

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2005