Metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie

Uit de Conjunctuurtest van juli 2005 blijkt dat het beeld in de metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie de afgelopen maand nauwelijks is gewijzigd. De orderontvangsten bleven in de afgelopen periode ongeveer gelijk, terwijl het oordeel over de orderontvangst verbeterde. De concurrentiepositie veranderde nauwelijks. Alleen de concurrentiepositie op de buitenlandse markt buiten de EU verbeterde. De ondernemers verwachten een lichte daling van de bedrijvigheid in het derde kwartaal van 2005.

Orderontvangst niet gewijzigd

De orderontvangst in juni wijzigde vrijwel niet ten opzichte van mei. Ook het oordeel over de voorraad gereed product veranderde nauwelijks. Net als in de voorgaande maanden waren bijna één op de vijf ondernemers ontevreden over de ontvangen orders. De index van de orderpositie daalde met 1,8 punten naar 98,7 (juli 2000=100). In 2004 lag deze gemiddeld nog op 95,5.

Ook geen wijziging binnenlandse concurrentiepositie

De ondernemers zagen hun binnenlandse concurrentiepositie per saldo noch verbeteren, noch verslechteren.

Vooral op de buitenlandse markt buiten de EU is de concurrentiepositie verbeterd. Bijna negen op de tien ondernemers waren tevreden over de productiecapaciteit. Eén op de vijf ondernemers ondervond in juli productiebelemmeringen, meestal als gevolg van onvoldoende vraag.

Lichte afname productie verwacht

De ondernemers in de metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie verwachten voor juli tot en met september 2005 een lichte daling van de productie. De buitenlandse afzet en de verkoopprijzen zullen volgens de producenten niet veranderen.

Eén op de zes ondernemers verwacht afname personeel

Eén op de zes ondernemers verwacht in de komende maanden een afname van het aantal werknemers. Ruim driekwart van de ondernemers verwacht een gelijkblijvend personeelsbestand.

Verwachting voor juli tot en met september 2005

Verwachting voor juli tot en met september 2005