Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie

Ook in april heeft de aardolie-, chemische- rubber- en kunststofindustrie een hogere omzet kunnen realiseren dan in april 2004. Deze omzetgroei houdt nu al zestien maanden aan. De waarde van de orderontvangst was eveneens hoger dan een jaar eerder. De groei van omzet en orders is toe te schrijven aan het effect van de gestegen prijzen voor ruwe olie. Het volume van de gemiddelde dagproductie was in april lager dan de overeenkomstige maand een jaar eerder. Het volume van de bruto toegevoegde waarde was in het eerste kwartaal van 2005 kleiner dan het vergelijkbare kwartaal een jaar eerder.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(april 2005 t.o.v. april 2004)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie

Volume van de gemiddelde dagomzet lager in april

In april was de omzet 12 procent hoger dan in april 2004. Vooral op de Nederlandse markt werd aanzienlijk meer omzet geboekt. Daar was de groei zelfs 19 procent. Aan buitenlandse afnemers werd ruim 8 procent meer omgezet. Het volume van de gemiddelde dagomzet geeft een ander en reëler beeld dan de omzet.
Hiermee wordt het omzetcijfer genuanceerd door het verschil in werkdagen en prijzen te verrekenen. Dan blijkt dat het volume van de gemiddelde dagomzet in april ruim 9 procent kleiner was dan dezelfde maand een jaar eerder. Het waren vooral de buitenlandse verkopen die voor deze negatieve resultaten zorgden. Het volume van de gemiddelde dagomzet is op de exportmarkten namelijk 14 procent lager uitgekomen, terwijl dit in Nederland nagenoeg gelijk bleef. Zowel in de aardolie industrie (-13 procent) en in de chemische industrie (-5 procent) was het volume van de gemiddelde dagomzet lager. Alleen de rubber- en kunststofindustrie wist zich enigszins aan het beeld van lage omzetresultaten te onttrekken. Daar bleef het volume van de gemiddelde dagomzet nagenoeg gelijk.

Toename orders in april

De waarde van de orderontvangst was in april 11 procent hoger dan in april verleden jaar. De binnenlandse orderontvangst kwam zelfs 18 procent hoger uit, terwijl de toename van de waarde van de buitenlandse orderontvangst 10 procent hoger was.

Dure olie drijft prijzen op

Al sinds april 2004 zijn de prijzen iedere maand hoger dan de overeenkomstige maand een jaar eerder. Ook in april 2005 is zowel de verbruiks- als afzetprijs gestegen. De verbruiksprijs was in april 24 procent hoger en de afzetprijs 17 procent. Vooral de producenten in de aardolie-industrie kregen te maken met de hoge olieprijs. In deze bedrijfstak kwam de gemiddelde verbruiksprijs zelfs bijna 35 procent hoger uit. In de chemische industrie en rubber- en kunststofindustrie steeg de verbruiksprijs respectievelijk 17 en 14 procent.

De prijs die vijf jaar geleden werd betaald voor een vat North Sea Brent, dat in dollars wordt afgerekend, is in april van dit jaar inmiddels verdubbeld. De ondernemers kunnen deze tegenvaller enigszins compenseren doordat zij profiteren van de gunstige koers van de euro ten opzichte van de dollar.

Wereldmarktprijs North Sea Brent in dollar en euro versus importprijs en afzetprijs

Wereldmarktprijs North Sea Brent in dollar en euro versus importprijs en afzetprijs

Productie ook in april lager

Opnieuw is in april het volume van de gemiddelde dagproductie lager uitgekomen dan in april vorig jaar. Het volume van de gemiddelde dagproductie was in de periode van april 1999 tot augustus 2004 bijna iedere maand hoger dan dezelfde maand een jaar eerder. Vanaf dat moment was het productievolume bijna iedere maand kleiner in de chemische industrie en de aardolie-industrie. In de rubber- en kunststofindustrie was pas in april – voor het eerst sinds januari 2004 – sprake van een kleiner wordend volume van de gemiddelde dagproductie.

Bruto toegevoegde waarde lager in het eerste kwartaal

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de aardolie-, chemische- rubber- en kunststofindustrie is in het eerste kwartaal van 2005 ruim 5 procent gedaald in vergelijking met het eerste kwartaal van 2004. Dit resultaat is in verhouding tot 2004 aanzienlijk verslechterd. In 2004 was er namelijk sprake van een gemiddelde stijging van het volume van de bruto toegevoegde waarde met een kleine 2 procent.

Omzet, productie en prijzen (april 2002–april 2005)
(3-maands voortschrijdend gecentreerd gemiddelde)

Omzet, productie en prijzen (april 2002–april 2005)