Verschuivingen in de uitkomsten van het bodemgebruik