Statistisch Bulletin no. 24

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Energie en water, Industrie, Bouwnijverheid, Financiële instellingen en markten, Prijzen.