Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie

De aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie heeft in maart van dit jaar meer omzet geboekt dan in maart 2004. Ook de waarde van de orderontvangst was in maart hoger dan vorig jaar. Deze groei van omzet en orders is toe te schrijven aan het effect van de gestegen prijzen voor ruwe olie. Het volume van de gemiddelde dagomzet kwam vooral vanwege de hogere prijzen in maart lager uit. Ook het volume van de gemiddelde dagproductie bleef ruim onder het niveau van maart verleden jaar.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(maart 2005 t.o.v. maart 2004)

Omzet hoger in maart

Al vijftien maanden op rij heeft de branche meer omzet gerealiseerd dan in dezelfde maand van het voorgaande jaar. Ook in maart van dit jaar was dit het geval. De omzet was toen 11 procent hoger. Op de binnenlandse markt werd ruim 9 procent meer omgezet en het bijbehorende volume van de gemiddelde dagomzet was ruim 1 procent groter. Op de buitenlandse markt wist men 12 procent meer om te zetten. Daar staat tegenover dat het volume van de gemiddelde dagomzet buiten onze landsgrenzen ruim 3 procent kleiner was.

In maart was het volume van de gemiddelde dagomzet in de branche ruim 1,5 procent lager dan in maart 2004. Vooral in de chemische industrie was de daling bijna 4 procent. In de rubber- en kunststofindustrie bedroeg de afname bijna 1 procent. Als enige onderdeel binnen de branche nam het volume van de gemiddelde dagomzet in de aardolie industrie toe en wel met 8,5 procent.

Het beeld van de maand maart vinden we ook terug in de resultaten over het eerste kwartaal van dit jaar. In deze periode was de omzet van de branche ruim 13 procent hoger dan het vergelijkbare kwartaal een jaar eerder. Na verrekening van de werkdag- en prijseffecten, blijkt dat het volume van de gemiddelde dagomzet met een daling van ruim 0,5 procent iets achter bleef bij dat van het eerste kwartaal van 2004. Voor de afzet in het buitenland nam dit volume af met ruim 1,5 procent. Op de binnenlandse markt was sprake van een groei van meer dan 1 procent.

Meer orders in maart

In maart 2005 was de waarde van de orderontvangst ruim 3 procent hoger dan in maart 2004. De groei van de binnenlandse orderontvangst is opgelopen tot 18 procent. De waarde van de orderontvangst uit het buitenland bleef beperkt tot iets meer dan 0,5 procent.

Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2004 heeft de branche bijna 10 procent meer orders ontvangen. De waarde van de binnenlandse orderontvangst nam toe met 25 procent, terwijl de buitenlandse orderontvangst ruim 7 procent hoger was.

Prijzen weer hoger

Vanwege de hoge olieprijs lagen de verbruiksprijzen in maart 22 procent hoger dan in maart vorig jaar. In de aardolie-industrie was de gemiddelde verbruiksprijs 30 procent hoger. In de chemische en rubber- en kunststofindustrie waren de prijsstijgingen respectievelijk 17 en 15 procent. De afzetprijzen in de gehele branche waren in maart 18 procent hoger en daarmee konden de gestegen kosten niet geheel worden doorberekend. Op de buitenlandse markt was de afzetprijs 21 procent hoger en in eigen land bleef het niveau van de afzetprijs 13 procent hoger dan in maart 2004.

In het eerste kwartaal van 2005 was de verbruiksprijs 19 procent hoger dan een jaar eerder. De importprijs kwam 22 procent hoger uit. De producten in de branche waren 16 procent duurder dan in het vergelijkbare kwartaal van 2004. In het binnenland werd 12 procent meer berekend en op de exportmarkten was de gemiddelde afzetprijs gemiddeld 18 procent hoger.

Productie lager in maart

Vanaf augustus 2004 is het volume van de gemiddelde dagproductie bijna iedere maand lager uitgekomen dan de overeenkomstige maand een jaar eerder. In februari van dit jaar bleef het productievolume op nagenoeg hetzelfde niveau als een jaar eerder. In maart zette de dalende productietendens echter weer door met een daling van het volume van de gemiddelde dagproductie met bijna 7 procent.
Het eerste kwartaal nam het productievolume af met ruim 2,5 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2004.

Bruto toegevoegde waarde daalt ook in het vierde kwartaal

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de branche is in het vierde kwartaal van 2004 ruim 3 procent kleiner dan in het vierde kwartaal van 2003. Ook in het derde kwartaal was het volume bijna 2,5 procent kleiner. In het eerste en tweede kwartaal van vorig jaar lag het volume achtereenvolgens 5,5 procent en ruim 5 procent boven het niveau van de vergelijkbare periode een jaar ervoor. Op jaarbasis heeft dit geleid tot een stijging van het volume van de bruto toegevoegde waarde van ruim 1 procent.

Omzet, productie en prijzen (maart 2002–maart 2005)
(3-maands voortschrijdend gecentreerd gemiddelde)