Verhuizingen en huishoudensveranderingen in Nederland: verschillen tussen COROP-regio's

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2005