Verhuizingen en huishoudensveranderingen in Nederland: verschillen tussen COROP-regio's

4-3-2005 09:00

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2005