Prognose van emigratie op basis van een retourmigratiemodel

4-3-2005 09:00

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2005