Prognose van emigratie op basis van een retourmigratiemodel

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2005