Langs de zijlijn, hoe verder? Cijferonderzoek Sluitende Aanpak 2003 (Herziene versie)

In navolging van de Europese richtsnoeren op het terrein van de werkgelegenheid heeft het Kabinet de Sluitende Aanpak ontwikkeld. Deze biedt personen die niet zelf aan het werk komen een nieuwe start in de vorm van een traject gericht op arbeidsreïntegratie of sociale activering. Dit rapport levert een beschrijving van de definitieve resultaten van het Cijferonderzoek Sluitende Aanpak 2003 en een toelichting op de gebruikte methoden.