Overheidsuitgaven kunst, cultuur, sport en recreatie stijgen in 2002 met 7,5 procent

De overheidsuitgaven op het terrein van kunst, cultuurbeheer en -verspreiding, sport en recreatie bedroegen in 2002 bijna 6 miljard euro. Tegenover deze uitgaven genereerde de Nederlandse overheid ruim 1 miljard euro aan inkomsten. Per saldo heeft de overheid 4,8 miljard euro netto uitgegeven.

Downloads