Rapport Indeling van diagnosen en verrichtingen en toepassing in nieuwe statistieken over ziekenhuisopnamen

Auteurs: L.C.J. Slobbe, A. de Bruin (CBS), G.P. Westert (RIVM), J.W.P.F. Kardaun (CBS), G.C.G. Verweij (CBS)RIVM rapport 2260201002/2004.Dit rapport geeft de uitkomsten van een RIVM/CBS samenwerkingsproject waarin de toepassingsmogelijkheden zijn bestudeerd van gegevens uit de Landelijke Medische Registratie (van Prismant) gekoppeld met CBS-gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie. Deze gegevens kunnen benut worden voor de productie van nieuwe statistieken over ziekenhuiszorg en klinisch epidemiologische uitkomstmaten.