Inkomens in de grote steden 19950-2000

Sociaal-economische Trends, derde kwartaal 2004