Naturalisaties in 2002

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2004