Faillissementen: oorzaken en schulden in 2002

17-2-2004 12:43

Gegevens over faillissementen en wettelijke schuldsaneringen voor natuurlijke personen (WSNP). Resultaten van onderzoek naar onbetaald gebleven schulden en vermoedelijk strafbare benadeling bij faillissementen.