Koppeling van LMR- en GBA-gegevens: Methode, resultaten en kwaliteitsonderzoek

Het CBS heeft de Landelijke Medische Registratie (LMR) gekoppeld met gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Dit rapport beschrijft de methodologische aspecten hiervan. Met behulp van deze koppeling kunnen gegevens over ziekenhuisopnamen statistisch beschreven worden naar achtergrondkenmerken van de bevolking, zoals etniciteit en sociaal-economische status.