Administratieve correcties in de bevolkingsstatistieken

1-12-2003 09:00

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2003