Administratieve correcties in de bevolkingsstatistieken

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2003