Onderzoek Verplaatsingsgedrag - Methodologische beschrijving

In dit artikel wordt de onderzoeksopzet van het Onderzoek Verplaatsingsgedrag beschreven. Ook wordt de historie van het onderzoek geschetst vanaf de start van het onderzoek in 1978.

Downloads