Tijdelijke en langdurige banen, 2000

Sociaal-economische maandstatistiek, september 2003