Aantal vacatures blijft dalen

Sociaal-economische maandstatistiek, juli 2003