Berekeningswijze en achtergronden bij de publicatie 'Transport en gebruik van mest en mineralen'

Hierin wordt dieper ingegaan op de StatLinepublicatie 'Transport en gebruik van mest en mineralen'.