De gevolgen van MKZ voor de slachterijen en vleesverwerking

Margot de Steur (september 2001). In dit artikel wordt een beeld geschetst van de gevolgen die de MKZ-crisis heeft gehad voor de Nederlandse industrie en meer specifiek voor de slachterijen en vleesverwerkende industrie. De gevonden effecten worden steeds gerelateerd aan de effecten die de varkenspestepidemie van 1997/1998 heeft gehad, zodat de MKZ-effecten enigszins in perspectief geplaatst kunnen worden.

Downloads