Bedrijfsafvalstoffen vrijgekomen bij de nijverheid, 1998

René Jolly en Paul Klein (September 2000)De hoeveelheid niet-gevaarlijk bedrijfsafval die bij de nijverheid vrijkomt, neemt sinds 1990 slechts langzaam toe met circa 1,5% per jaar. Deze toename blijft achter bij de economische groei doordat bij de bedrijven preventiemaatregelen worden getroffen en veranderingen in de productiestructuur plaatsvinden.