Internet in de industrie 1995-2000

Kees van den Berg en Andries Kuipers (juli 2000)Sinds 1995 vraagt het CBS in het onderzoek naar automatisering bij bedrijven of deze een internetaansluiting hebben. Hieruit komt naar voren dat de grote groei van het aantal bedrijven met internet plaatsvond tussen 1997 en 2000. In 1995 en 1996 hadden respectievelijk 11 en 13% van de bedrijven een internetaansluiting. Eind 2000 zal dit 56% zijn. Deze groei is ook sneller gegaan dan de bedrijven destijds zelf verwachtten. In 1996 bijvoorbeeld dacht 23% van de bedrijven zelf dat zij eind 1998 een internetaansluiting zouden hebben. Uiteindelijk bleek dit met 42% bijna het dubbele te zijn. Daarnaast blijkt dat de industrie in vergelijking met andere sectoren, hoog scoort met betrekking tot het aantal bedrijven met internet. Zo verwacht 68% van de industriële bedrijven eind 2000 gebruik te maken van het internet en 17% verwacht dan ook daadwerkelijk langs elektronische weg orders en opdrachten te ontvangen.