Woningbouw in VINEX-bouwgemeenten

De bouwopgave voor de toekomst is vastgelegd in de VINEX-afspraken. In de periode 1995-2005 dienen er circa 650 duizend woningen te worden gebouwd, waarvan ongeveer 460 duizend op de zogenoemde VINEX-lokaties in de diverse stadsgewesten. Geleidelijk worden er meer woningen gebouwd in de VINEX-bouwgemeenten. In 1996 was 58 procent van het totaal aantal gereedgekomen woningen in VINEX-bouwgemeenten gerealiseerd, in 1998 is dit toegenomen tot 64 procent.

Downloads