No.1 1999

De Energiemonitor is een publicatie die in de jaren 1999 tot en met 2001 ieder kwartaal is verschenen. Hierin zijn onder andere artikelen gepubliceerd over de ontwikkelingen op het terrein van energieverbruik, energiedragers, de handel in energie en de energieprijzen. Verder zijn in deze publicatie enkele veelgebruikte tabellen te vinden. Inmiddels verschijnt deze publicatie niet meer. De tabellen over energie zijn opgenomen in StatLine en artikelen zijn onder meer te vinden in het webmagazine.