Groot deel van de bedrijven bezig met verduurzamen

© CBS
Het merendeel van de bedrijven (82 procent) heeft dit jaar maatregelen genomen om hun bedrijfsvoering duurzamer te maken. Vorig jaar was dit 79 procent van de bedrijven. Dit meldt het CBS op basis van de conjunctuurenquête die begin september 2023 werd gehouden onder bedrijven in de industrie, auto- en detailhandel en de dienstverlening.

Bijna 23 procent van de bedrijven heeft vooral verduurzaamd op het gebied van energie. Maatregelen omtrent circulaire economie ─ milieubewust omgaan met grondstoffen en afval ─ werden door 15 procent genoemd. 8 procent van de bedrijven was bezig met het verminderen van uitstoot. Bijna 36 procent van de bedrijven zegt een combinatie van maatregelen te hebben genomen rond energie, uitstoot of de circulaire economie. Bijna 18 procent van de bedrijven heeft dit jaar niet verder verduurzaamd.

In vervoer en opslag werken bedrijven vaker dan de andere bedrijfstakken aan hun uitstoot. Voor de bedrijfstakken cultuur, sport en recreatie en auto- en detailhandel geldt dit voor energiemaatregelen. En voor de horeca zijn circulaire maatregelen van groter belang.

Genomen maatregelen voor een duurzamere bedrijfsvoering dan vorig jaar, 2023
BedrijfstakGeen (% bedrijven)Vooral op het gebied van energie (% bedrijven)Vooral op het gebied van uitstoot (% bedrijven)Vooral milieubewust omgaan met grondstoffen en afval (% bedrijven)Op een combinatie van bovenstaande (% bedrijven)Op een ander gebied (% bedrijven)
Totaal (industrie, auto- en
detailhandel, dienstverlening)
17,722,67,814,735,71,5
Autohandel en -reparatie11,833,55,513,635,60,0
Verhuur en handel van
onroerend goed
12,021,79,49,347,40,2
Detailhandel (niet in auto's)12,031,51,112,941,90,6
Industrie13,827,43,315,138,51,9
Vervoer en opslag14,312,927,211,033,90,7
Horeca18,823,21,730,225,50,6
Cultuur, sport en recreatie18,833,63,318,925,00,4
Overige dienstverlening22,320,01,621,029,95,2
Verhuur en overige zakelijke diensten22,717,013,713,331,91,4
Informatie en communicatie23,617,85,58,240,64,3
Specialistische zakelijke diensten26,515,88,414,733,21,4

Financiële middelen vaker belemmering bij kleinbedrijf

Voor een kwart van de ondernemers is de afhankelijkheid van derden de belangrijkste belemmering bij het verduurzamen van het bedrijf. Ruim 14 procent noemt een tekort aan financiële middelen als belangrijkste belemmering. Een iets kleinere groep (11 procent) ziet te weinig voordelen van verduurzaming. Daar staat tegenover dat bijna 32 procent van de bedrijven geen belemmeringen ervaart bij het verduurzamen.

In het grootbedrijf (bedrijven met 250 of meer werkzame personen) noemen 3 op de 10 bedrijven de afhankelijkheid van derden als de belangrijkste belemmering voor verduurzaming. Bij het kleinbedrijf (tot 50 werkzame personen) zijn dit er 2 op de 10. Het kleinbedrijf noemt een tekort aan financiële middelen, onbekendheid met de mogelijkheden om (verder) te verduurzamen en het te weinig zien van de voordelen van verduurzaming vaker als belangrijkste belemmering dan het grootbedrijf.

Belangrijkste belemmering bij verduurzamen van het bedrijf, 2023
BedrijfsgrootteWij ervaren geen belemmeringen (% bedrijven)We weten niet hoe we (nog meer) kunnen verduurzamen (% bedrijven)Tekort aan financiële middelen (% bedrijven)Tekort aan personeel binnen ons bedrijf om het te realiseren (% bedrijven)Afhankelijkheid van derden (% bedrijven)Het levert ons te weinig voordeel op (bijv. competitief of financieel) (% bedrijven)Anders (% bedrijven)
Totaal31,56,914,46,524,911,14,7
5 tot 50 werkzame personen30,19,117,35,620,513,24,2
50 tot 250 werkzame personen30,76,813,67,522,313,35,8
250 of meer werkzame personen33,54,912,26,630,87,64,4

Grootbedrijf vindt eigen bedrijfsvoering vaker grotendeels duurzaam

Bijna 35 procent van de bedrijven beoordeelt hun bedrijfsvoering als grotendeels of helemaal duurzaam. Bijna de helft zegt dat hun bedrijf deels duurzaam werkt, en volgens 15 procent is het bedrijf in kleine mate duurzaam. Het grootbedrijf beoordeelt de bedrijfsvoering vaker als grotendeels duurzaam dan het midden- en kleinbedrijf. De uitkomsten betekenen niet dat alle economische activiteiten even duurzaam zijn. Bedrijven vergelijken hun prestaties bijvoorbeeld eerder met normen, collegabedrijven of verduurzamingsmogelijkheden binnen hun bedrijfstak dan dat zij zich vergelijken met (duurzamere) andere bedrijfstakken.

Oordeel over duurzaamheid eigen bedrijfsvoering, 2023
Bedrijfsgrootte(Vrijwel) geheel duurzaam (% bedrijven)In grote mate duurzaam (% bedrijven)Niet in grote mate, maar ook niet in kleine mate duurzaam (% bedrijven)In kleine mate duurzaam (% bedrijven)Niet of nauwelijks duurzaam (% bedrijven)
Totaal2,432,447,914,82,5
5 tot 50 werkzame personen2,929,147,117,53,4
50 tot 250 werkzame personen1,929,251,814,72,4
250 of meer werkzame personen2,137,746,112,41,7