Zoekresultaten

1589 resultaten voor waarneming
1589 resultaten voor waarneming

Pagina 1 van 64

Vacatures, online waarneming

Doel van de online waarneming van vacatures is het publiceren van vacaturecijfers van werknemers naar meer detail in SBI-indeling en naar beroepsindeling.

Overig

Kerncijfers van diverse bevolkingsprognoses en waarneming

Bevolking; prognose en waarneming Omvang, groei, leeftijd, geboorte, vruchtbaarheid, sterfte en migratie

Cijfers

Lars Senden, waarnemend hoofd Security Service Center

Ik werk sinds 2 jaar bij het Security Service Center-team van het CBS. Dat is een organisatieonderdeel dat zoveel mogelijk faciliteert op het gebied van informatiebeveiliging. Informatiebeveiliging...

Overig

Vacatures, online waarneming (beroepenindeling)

Over het onderzoek Vacatures, online waarneming (beroepenindeling) Doel Het publiceren van vacaturecijfers in Nederland naar beroepsklasse en beroepssegment volgens de Beroepenindeling ROA-CBS 2014...

Overig

Secundaire Waarneming

Het CBS streeft ernaar om zoveel mogelijk gebruik te maken van bronnen met gegevens die door anderen (niet door het CBS) verzameld zijn. Het proces van het verzamelen van dergelijke bronnen is het...

Overig

Levensverwachting; geslacht, geboortegeneratie

Generatie-overlevingstafels, waarneming en prognose Geslacht, leeftijd, sterftekans en levensverwachting per generatie

Cijfers

CBS zet vervolgstap in automatisering prijswaarneming voor CPI

Om de inflatie vast te stellen verzamelt het CBS maandelijks de prijzen van een groot aantal goederen en diensten.

Artikelen

Papierloos prijzen waarnemen

CBS zet steeds vaker innovatieve methoden in om prijzen van artikelen waar te nemen, bijvoorbeeld met internetrobots en scannerdata van supermarkten. Voor sommige prijzen moeten interviewers van CBS...

Artikelen

Consumenten Conjunctuuronderzoek (CCO)

Korte onderzoeksbeschrijving CCO. Na herontwerp is de beschrijving aangepast.

Overig

Indicatoren aardgasgebruik van de industrie

Dit dashboard geeft informatie over het aardgasverbruik van de industrie die is aangesloten op het GTS-netwerk

Dashboards

CBS vernieuwt applicatielandschap succesvol met Phoenix

Het CBS heeft de afgelopen jaren stapsgewijs gewerkt aan een nieuw applicatielandschap.

Artikelen

Waarneming kledingprijzen met multidisciplinair team

Webscrapers worden ingezet voor het verzamelen van prijzen van kleding voor de Consumenten Prijsindex.

Artikelen

Waarnemen met smartphones en tablets

smartphones en tablets bieden volop mogelijkheden voor onderzoek

Artikelen

Kwaliteit cijfers economische groei stijgt door online waarneming

Bedrijven kunnen de belangrijkste vragenlijsten voor economische statistieken sinds 2015 online invullen. Dat is makkelijker voor bedrijven én CBS dan het invullen van de papieren vragenlijsten die...

Artikelen

Innovatieprijs voor onderzoek naar interventies tijdens eerste coronagolf

Onlangs vond de vijfde editie van de innovatiedag van het Nederlands Platform voor Survey Onderzoek (NPSO) plaats.

Artikelen
Overig

Huwelijksduur

Duur van het huwelijk in jaren berekend als het jaar van waarneming min het jaar van huwelijkssluiting.

Overig

Effectief rendement

Alle toekomstige opbrengsten van een lening, uitgedrukt in procenten van de waarde van de lening op het moment van waarneming.

Overig

Kerncijfers geboorte; waarneming en prognose, geboortegeneratie

Bevolkingsprognose; gemiddeld kindertal en kinderloze vrouwen per geboortegeneratie

Cijfers

Naar een nieuwe methode om energieprijzen te berekenen

Het CBS onderzoekt andere methoden om de prijsontwikkeling van energie voor consumenten beter in kaart te brengen.

Artikelen

Enquêtes vooraf testen met burgers en bedrijven in coronatijd

Het CBS hecht er groot belang aan om goed aan te sluiten op de belevingswereld van bedrijven en burgers.

Artikelen

Prognose levensverwachting 65-jarigen: 21,05 jaar in 2028

De levensverwachting van 65-jarigen zal 21,05 jaar zijn in 2028, verwacht het CBS.

Artikelen

Vruchtbaarheid; waarneming en prognose, leeftijd en geboortegeneratie

Bevolkingsprognose; vruchtbaarheidscijfers naar rangnummer, leeftijd moeder en geboortegeneratie

Cijfers

Prognose bevolking; geslacht en leeftijd, 2023-2070

Kernprognose; Bevolkingsomvang naar leeftijd en geslacht

Cijfers

Aandachtspunten waarneming verwerking internetgegevens

Aandachtspunten bij de waarneming en verwerking van internetgegevens

Artikelen