Zoekresultaten

145 resultaten voor voltijdonderwijs
145 resultaten voor voltijdonderwijs

Pagina 6 van 6

Immigranten; migratiereden, sociaaleconomische cat, verblijfsduur 1999-2015

Immigranten Verblijfsduur, sociaal-economische categorie, herkomst

Cijfers

MBO; deelnemers, herkomst, generatie, leerweg 1990-2016

Middelbaar beroepsonderwijs; deelnemers, leerweg, niveau, Opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering, generatie, regio

Cijfers

VO; Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA), door- en uitstroom

GOA - indicatoren in het voortgezet onderwijs. Schoolsoort, regio, herkomstgroepering, door- en uitstroom.

Cijfers

Voortgezet onderwijs; deelname van de leerlingen naar herkomstgroepering

Voortgezet onderwijs; leerlingen naar schoolsoort, sector/profiel, geslacht, herkomstgroepering en regio

Cijfers

Stoppende zelfstandigen; bij uitstroom, SBI 2008, kenmerken 2008-2016

Stoppende zelfstandigen en zzp'ers Geslacht, type zelfstandige, persoonskenmerken en bedrijfstak (SBI 2008)

Cijfers

MBO; deelnemers, opleidingsrichting in detail en sector 1990-2016

Middelbaar beroepsonderwijs; deelnemers, leerweg, niveau, Gedetailleerde opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering, regio

Cijfers

Stoppende zelfstandigen; positie bij uitstroom, SBI 2008, kenmerken;'08-'17

Stoppende zelfstandigen en zzp'ers Geslacht, type zelfstandige, persoonskenmerken en bedrijfstak (SBI 2008)

Cijfers

Startende zelfstandigen; positie jaar eerder, SBI 2008, kenmerken; '08-'17

Zelfstandigen en zzp'ers Geslacht, type zelfstandige, persoonskenmerken en bedrijfstak (SBI 2008)

Cijfers

Vo; vertraging uitgesplitst naar op- en afstroom 2003/'04 - 2018/'19

Vertraagde op -, af- en doorstroom in het voortgezet onderwijs, Onderwijssoort, migratieachtergrond, generatie, regiokenmerken

Cijfers

HBO voltijd; rendement en uitval vanaf cohortjaar 1995

Rendement en uitval bij het voltijd hoger beroepsonderwijs. Gegevens naar cohortjaar, opleidingscluster, vooropleiding en geslacht.

Cijfers

WO voltijd; rendement en uitval vanaf cohortjaar 1995

Cohorten voltijd wetenschappelijk onderwijs naar geslacht, vooropleiding en opleidingsclusters

Cijfers

Sociale Monitor; 1990-2011

Sociale Monitor voor een vijftiental aspecten van het dagelijks leven demografie, wonen, criminaliteit, onderwijs, arbeid, mobiliteit,

Cijfers

Sociale Monitor,welvaart en welzijn in de Nederlandse samenleving,1999-2018

Negen kerndimensies kwaliteit van leven volgens het Stiglitz-rapport Demografie, economie, opleiding, gezondheid, veiligheid, milieu

Cijfers

MBO; deelnemers, woonregio, leerweg, niveau, richting en sector 1990-2016

Middelbaar beroepsonderwijs; deelnemers, leerweg, niveau, Opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering, woonregio

Cijfers

De kenmerken van schoolverlaters en hun arbeidspositie vijf jaar later

Vijf jaar na het verlaten van het onderwijs is gekeken naar de arbeidspositie van (voortijdig) schoolverlaters. Wat zijn de kenmerken van de schoolverlaters uit studiejaar 2009/'10? En hebben ze vijf...

Publicaties

Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid; vo examens en doorstroom

Indicatoren gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA) Naar woon - schoolgemeente; regio en herkomst

Cijfers

Lonen en loonkosten, een overzicht van de verschillende CBS-cijfers

CBS-cijfers over lonen en loonkosten. Gids en verklaring voor de verschillende begrippen en definities die het CBS hanteert bij het samenstellen en publiceren van bijvoorbeeld lonen en loonkosten.

Publicaties

Banen van werknemers; economische activiteit en geslacht, SBI'93, 2006-2009

Banen van werknemers naar economische activiteit en geslacht bedrijfstakken SBI '93

Cijfers

Bedrijven; economische activiteit, grootte en rechtsvorm, SBI'93

Bedrijven naar grootte (aantal werknemers en aantal werkzame personen) en activiteit naar SBI'93.

Cijfers

Bedrijven; vestigingen naar economische activiteit en regio, SBI'93

Bedrijfsvestigingen naar economische activiteit (863 branches) en regio (landsdeel, provincie, COROP - gebied en stadsgewest).

Cijfers