Zoekresultaten

153 resultaten voor voltijdonderwijs
153 resultaten voor voltijdonderwijs

Pagina 6 van 7

Voortgezet onderwijs; eindexamenresultaten en doorstroom t/m 2002/'03

Voortgezet onderwijs, Eindexamenresultaten en doorstroom

Cijfers

Niet-bekostigd onderwijs, deelnemers, kenmerken van opleidingen 2003-2009

Niet - bekostigd onderwijs, deelnemers naar opleiding Kenmerken van opleidingen

Cijfers

MBO; deelnemers, leeftijd, leerweg, niveau, richting en sector 1990-2016

Middelbaar beroepsonderwijs; deelnemers, leerweg, niveau, Opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering, leeftijd

Cijfers

VO; Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA), vertraging

GOA - indicatoren in het voortgezet onderwijs. Schoolsoort, regio, herkomstgroepering en vertraging.

Cijfers

VO; Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA), geslaagden

GOA - indicatoren in het voortgezet onderwijs. Schoolsoort, regio en herkomst, geslaagden.

Cijfers

VO; Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA); deelname

GOA - indicatoren in het voortgezet onderwijs. Schoolsoort, regio en herkomst in leerjaar 3.

Cijfers

Mijlpalen twintigers schuiven op

Twintigers in 2018 settelen later dan de jongeren uit 2008. Jongvolwassenen gaan later uit huis, beginnen later aan samenwonen of baby’s. Ze hebben ook later vast werk of een eigen huis.

Artikelen

WO voltijd; rendement en uitval cohortjaren 1990-1994

Cohorten voltijd wetenschappelijk onderwijs naar geslacht, vooropleiding en HOOP - gebied.

Cijfers

HBO voltijd; rendement en uitval cohortjaren 1991-1994

Rendement en uitval bij het voltijd hoger beroepsonderwijs Gegevens naar cohortjaar, sector, vooropleiding en geslacht

Cijfers

MBO; gediplomeerden, woonregio, leerweg, niveau, richting 1990/'91-2015/'16

Middelbaar beroepsonderwijs; gediplomeerden, leerweg, niveau Opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering, woonregio

Cijfers

Slagingspercentages voortgezet onderwijs; herkomst en woongem.; 1999-2007

Slagingspercentages van eindexamenkandidaten in voortgezet onderwijs. Geslacht, herkomstgroepering, generatie, schoolsoort en woongemeente.

Cijfers

Schoolloopbanen (VOCL)

Onderwijspositie schooljaar 2000/'01, opleidingsniveau ouders, woongebied, sociaal milieu en toetscore van brugklasleerlingen.

Cijfers

Sociale Monitor,welvaart en welzijn in de Nederlandse samenleving,1999-2018

Negen kerndimensies kwaliteit van leven volgens het Stiglitz-rapport Demografie, economie, opleiding, gezondheid, veiligheid, milieu

Cijfers

Immigranten; migratiereden, sociaaleconomische cat, verblijfsduur 1999-2015

Immigranten Verblijfsduur, sociaal-economische categorie, herkomst

Cijfers

VO; Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA), door- en uitstroom

GOA - indicatoren in het voortgezet onderwijs. Schoolsoort, regio, herkomstgroepering, door- en uitstroom.

Cijfers

MBO; deelnemers, herkomst, generatie, leerweg 1990-2016

Middelbaar beroepsonderwijs; deelnemers, leerweg, niveau, Opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering, generatie, regio

Cijfers

Voortgezet onderwijs; deelname van de leerlingen naar herkomstgroepering

Voortgezet onderwijs; leerlingen naar schoolsoort, sector/profiel, geslacht, herkomstgroepering en regio

Cijfers

MBO; deelnemers, opleidingsrichting in detail en sector 1990-2016

Middelbaar beroepsonderwijs; deelnemers, leerweg, niveau, Gedetailleerde opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering, regio

Cijfers

HBO voltijd; rendement en uitval vanaf cohortjaar 1995

Rendement en uitval bij het voltijd hoger beroepsonderwijs. Gegevens naar cohortjaar, opleidingscluster, vooropleiding en geslacht.

Cijfers

WO voltijd; rendement en uitval vanaf cohortjaar 1995

Cohorten voltijd wetenschappelijk onderwijs naar geslacht, vooropleiding en opleidingsclusters

Cijfers

MBO; deelnemers, woonregio, leerweg, niveau, richting en sector 1990-2016

Middelbaar beroepsonderwijs; deelnemers, leerweg, niveau, Opleidingsrichting en sector, herkomstgroepering, woonregio

Cijfers

Sociale Monitor; 1990-2011

Sociale Monitor voor een vijftiental aspecten van het dagelijks leven demografie, wonen, criminaliteit, onderwijs, arbeid, mobiliteit,

Cijfers

Deelname aan post-initieel onderwijs, 1995-2005

Sociaal-economische trends, 4e kwartaal 2006

Artikelen

Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid; vo examens en doorstroom

Indicatoren gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA) Naar woon - schoolgemeente; regio en herkomst

Cijfers

Banen van werknemers; economische activiteit en geslacht, SBI'93, 2006-2009

Banen van werknemers naar economische activiteit en geslacht bedrijfstakken SBI '93

Cijfers