Zoekresultaten

7823 resultaten voor uitvoerwaarde diensten
7823 resultaten voor uitvoerwaarde diensten

Pagina 310 van 313

Ondervonden delicten; persoonskenmerken 2012-2019

geweldsdelicten, vermogensdelicten, vandalismedelicten, cybercrime geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, herkomst, opleidingsniveau

Cijfers

Ziekenhuizen; exploitatie, personeel, patiënten en productie, 1985 - 2004

Instellingen, plaatsen/bedden, patiëntenverloop, productie, werkzame personen, FTE's en exploitatiegegevens.

Cijfers

Hernieuwbare energie; eindverbr. en vermeden verbr. foss. energie,1990-2013

Eindverbruik, vermeden verbruik fossiele energie en vermeden CO2 uit waterkracht, wind- , zonne- bodem- en buitenluchtenergie en biomassa.

Cijfers

Voortijdig schoolverlaters; woonregio 2004/'05 - 2017/'18

Voortijdig schoolverlaters; woonregio Onderwijssoort, migratieachtergrond, leeftijd

Cijfers

VO; geslaagden, onderwijssoort, regio in detail

Voortgezet onderwijs; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort, herkomstgroepering, schoolregio en woonregio in detail

Cijfers

Aanvullende Onderzoeksbeschrijving Inkomensstatistiek

Alle statistieken over inkomen en vermogen komen tot stand via het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek (IIV). Dit document gaat nader in op de kernbegrippen uit de inkomensstatistiek, ter...

Publicaties

Migranten, vreemdelingen en vluchtelingen: begrippen op het terrein van asiel en buitenlandse migratie

De gebruikte terminologie in de berichtgeving over migranten is niet altijd even duidelijk en consequent. Regelmatig verschijnen er berichten over asielzoekers, migranten, vreemdelingen,...

Artikelen

Zorginstellingen; financiële kengetallen, SBI 2008, 2007-2011

Financiële kengetallen van ziekenhuizen, GGZ, gehandicaptenzorg,verpleeg- huizen, verzorgingshuizen, thuiszorg, maatschappelijke opvang, jeugdzorg

Cijfers

Verkopen motorvoertuigen; type, merk, nieuw en tweedehands, 1997-2015

verkopen van motorvoertuigen (nieuw en tweedehands) naar soort voertuig en technische kenmerken (merk, cilinderinhoud).

Cijfers

Dierlijke mest;prod. en mineralenuitscheiding;bedrijfstype,regio, 1990-2017

Mineralen in dierlijke mest in relatie tot gebruiksnormen Mestproductie, stikstof, fosfaat, bedrijfstype, plaatsingsruimte

Cijfers

Publiek-gefinancierde zorginstellingen; financiële kengetallen, 2007-2014

ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, thuiszorg, maatschappelijke opvang

Cijfers

Gezondheidskenmerken naar landsdeel, provincie en GGD-regio 2001/'04

Aspecten gezondheid en ziekte, malaise klachten, functie beperkingenen leefstijl, per regio.

Cijfers

Landbouwtelling: land- en tuinbouwbedrijven met verbrede landbouw, 2003

Aantallen bedrijven met verbrede landbouw, per bedrijfstype en per regio (landsdelen, provincies en groepen van landbouwgebieden)

Cijfers

Jaarrapport 2019 Landelijke Jeugdmonitor

Dit jaarrapport 2019 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd in Nederland.

Publicaties

Beroepsbevolking; beroepsklassen 1996-2011

Werkzame beroepsbevolking, werkkring en arbeidsduur naar beroep en persoonskenmerken

Cijfers

Vermogensonderzoeken in het buitenland 2019

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar vermogensonderzoeken in het buitenland door gemeenten in 2019.

Publicaties

40 procent van bedrijven met NOW-1 maakt ook gebruik van NOW-2

Van de bedrijven met 2 tot 250 werkzame personen die vanwege de coronacrisis gebruik maakten van de financiële regeling NOW, kreeg 40 procent zowel steun uit de NOW-1 als de NOW-2. 18 procent van de...

Artikelen

Wmo-cliënten; type maatwerkarrangement, wijken, 2019

Wmo-cliënten, maatwerkarrangementen (hulp in huishouden, hulpmiddelen, verblijf en opvang, ondersteuning thuis); wijken, 2019

Cijfers

Investeringen in vaste activa naar type; nationale rekeningen 1995-2015

Investeringen in vaste activa naar type Woningen, bedrijfsgebouwen, GWW, machines en installaties naar regio

Cijfers

Stromen binnen MBO; leerweg, niveau en persoonskenmerken 2004-2010

Stromen binnen MBO naar leerweg en niveau Herkomstgroepering, leeftijd en geslacht

Cijfers

Politieke participatie

Participatie; stemvoorkeur en - gedrag, politieke interesse en opinies naar persoonskenmerken.

Cijfers

Jeugdhulp 2020

In deze rapportage presenteert het CBS de voorlopige cijfers over jeugdhulp in 2020.

Publicaties

Verkennend onderzoek 45 dienstjaren

Verkennend onderzoek naar de omvang en kenmerken van het aantal personen met 45 dienstjaren op basis van drie methodes.

Publicaties

Gezondheid; Regio: 2004/2007, 2005/2008

Medische consumptie, gezondheid, functiebeperkingen en leefstijl. Regionaal naar landsdeel, provincie en ggd - indeling.

Cijfers