Zoekresultaten

88 resultaten voor studiebeurs
88 resultaten voor studiebeurs

Pagina 3 van 4

Dienstverlening landbouw; arbeids- en financiële gegevens, 2001-2005

Bedrijven, werkzame personen, bedrijfsopbrengstenen - lasten. Bedrijfstakken SBI '93 agrarische dienstverlening.

Cijfers

Delfstoffenwinning; arbeids- en financiële gegevens, per branche 2000-2005

Aantal bedrijven, werkzame personen en financiële gegevens. Bedrijfstakken SBI'93 delfstoffenwinning.

Cijfers

Huishoudens naar inkomensgroepen 1990-2000

Hoogste en gemiddelde inkomen van personen en huishoudens naar kenmerken van huishoudens, inkomensgroep en inkomensbegrippen

Cijfers

Hoveniersbedrijven; arbeids- en financiële gegevens, 2002-2005

Bedrijven, werkzame personen, bedrijfsopbrengsten, bedrijfslasten. Bedrijfstakken SBI '93 hoveniersactiviteiten

Cijfers

Sociale Werkvoorziening; bedrijven, werkgelegenheid en financiële gegevens

Bedrijven, werknemers, productie - , verbruiks-, toegevoegde waarde en bedrijfsresultaten betreffende de sociale werkvoorziening (SBI 3663.1).

Cijfers

Detailhandel; arbeids- en financiële gegevens, per branche, 2000-2005

Actieve ondernemingen, werkzame personen, winst en verliesreking Bedrijfstakken SBI '93 detailhandel.

Cijfers

Inkomens in de wijken van de vier grote steden, 2000

Langdurig lage inkomens; gestand. inkomen, aantal niet - actieven in wijken van vier grote gemeenten.

Cijfers

Milieudienstverlening; arbeids- en financiële gegevens, 2002 - 2005

Aantal bedrijven, werkzame personen, aspecten van baten en lasten naar bedrijfs - en grootteklassen van parti. Milieudienstverlening

Cijfers

Industrie; arbeid en financiën, alle bedrijven 2000 - 2005

Aantal bedrijven, werkzame personen en financiële gegevens. Alle bedrijven in de industrie naar SBI en grootteklasse.

Cijfers

Energie- en waterleidingbedr. >= 100 werkn.; financiële gegevens

Aantal bedrijven, werkzame personen en financiële gegevens. De energie - en waterleidingbedrijven met 100 of meer werknemers.

Cijfers

Inkomensongelijkheid personen: persoonskenmerken, 2000-2014

Inkomensongelijkheid van personen in particuliere huishoudens Geslacht en andere persoonskenmerken.

Cijfers

Delfstoffenwinning, bedr. >= 100 werkn.; financiële en algemene geg.

Aantal bedrijven, werkzame personen en financiële gegevens. Bedrijven in de delfstoffenwinning met 100 of meer werknemers naar SBI.

Cijfers

Financieel risico hypotheekschuld; eigenwoningbezitters, 2006-2015

hypotheekschuld, woningwaarde en inkomen kenmerken van het huishouden

Cijfers

Inkomensklassen; particuliere huishoudens, kenmerken, 2000-2014

Huishoudens ingedeeld in klassen van het primair, bruto- en besteedbaar inkomen naar kenmerken van huishoudens

Cijfers

Inkomstenbelasting part. huishoudens; verdeling belastingdruk, 2006-2014

verdeling belastingdruk, inkomstenbelasting huishoudenskenmerken,inkomen,samenstelling,leeftijd,woonsituatie

Cijfers

Vrijstellingen en aftrekposten inkomstenbelasting;part huishoudens, '06-'14

vrijstellingen,aftrekposten,inkomstenbelasting huishoudenskenmerken,inkomen,samenstelling,leeftijd,woonsituatie

Cijfers

Industrie; arbeid en financiën van grote bedrijven, 2000 - 2005

Aantal bedrijven, werkzame personen en financiële gegevens. Bedrijven in de industrie met 100 of meer werknemers naar SBI.

Cijfers

Uitkeringsafhankelijkheid;huishoudens, uitkeringsaandeel inkomen, 2001-2014

Aantal personen en huishoudens naar langdurig met uitkering, uitkeringsaandeel en huishoudenskenmerken

Cijfers

Heffingskortingen inkomstenbelasting; particuliere huishoudens, 2006-2014

heffingskortingen, inkomstenbelasting huishoudenskenmerken,inkomen,samenstelling,leeftijd,woonsituatie

Cijfers

Inkomensongelijkheid huishoudens, huishoudkenmerken, 2000-2014

Inkomensongelijkheid van particuliere huishoudens Inkomensbegrippen, kenmerken huishoudens

Cijfers

Gemiddeld inkomen; particuliere huishoudens, kenmerken, 2000-2014

Gemiddeld primair, bruto -, besteedbaar en gestandaardiseerd besteedbaar inkomen naar kenmerken van huishoudens en samenstelling huishouden

Cijfers

Sociale Monitor; 1990-2011

Sociale Monitor voor een vijftiental aspecten van het dagelijks leven demografie, wonen, criminaliteit, onderwijs, arbeid, mobiliteit,

Cijfers

Inkomstenbelasting particuliere huishoudens; bedragen en druk, 2006-2014

inkomstenbelasting, belastingdruk, bruto-inkomen huishoudenskenmerken,inkomen,samenstelling,leeftijd,woonsituatie

Cijfers

Indirecte belastingen en bestedingen; kenmerken part huishoudens, 2006-2013

indirecte belasting,inkomen,bestedingen,BTW,accijns,belastingdruk,heffing huishoudenskenmerken,inkomen,samenstelling,leeftijd,woonsituatie,omvang

Cijfers

Inkomensgroepen; particuliere huishoudens, kenmerken, 2000-2014

Hoogste en gemiddeld primair, bruto-, besteedbaar en gestandaardiseerd inkomen van huishoudens naar kenmerken van huishoudens en inkomensgroep

Cijfers