Zoekresultaten

6780 resultaten voor regionale data centra
6780 resultaten voor regionale data centra
Actieve filters (1)

Pagina 269 van 272

Beroepstelling; beroepen; leeftijd en burgerlijke staat, 1930

Arbeiders en personen in de klassen 24 t/m 29 Beroep, leeftijd, geslacht en burgerlijke staat

Cijfers

Plaatsnamen in Nederland 2000

Overzicht van plaatsnamen in Nederland naar gemeente, provincie en economisch-geografisch gebied,

Cijfers

Plaatsnamen in Nederland 2009

Overzicht van plaatsnamen in Nederland naar gemeente, provincie en economisch-geografisch gebied,

Cijfers

Wijken en buurten; inwoners en uitkeringen, 1999-2009, regio-indeling 2009

Kerncijfers over inwoners en personen met uitkeringen uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Dierlijke mest en mineralen 2019

Methodebeschrijving en resultaten van de productie van dierlijke mest in de landbouw in 2019.

Publicaties

Nationale rekeningen 2009; Arbeidsrekeningen, 1969-2009

Werkzame personen, banen, arbeidsvolume, arbeidsproductiviteit bedrijfstakken, - klassen en marktsector.

Cijfers

Milieukosten van bedrijven met 10 of meer werknemers, SBI'93, 1997 - 2008

Investeringen, kosten, overdrachten en netto lasten op milieugebied Totaal, per maatregel en milieucompartiment

Cijfers

Personen met indicatie/gebruik ZZV; grondslag, persoonskenm., 2009-2014

Personen met indicatie en/of gebruik van zorg zonder verblijf Geslacht, leeftijd, grondslag, functie, persoonskenmerken

Cijfers

Maatstaven gemeentefonds: Sociaal domein: diverse peildata; regio 2018

Jeugdwet, Participatiewet, Wmo Gemeenten 2018

Cijfers

Maatstaven gemeentefonds; Sociaal domein; diverse peildata; regio 2017

Jeugdwet, Participatiewet, Wmo Gemeenten 2017

Cijfers

Plaatsnamen in Nederland 2008

Overzicht van plaatsnamen in Nederland naar gemeente, provincie en economisch-geografisch gebied,

Cijfers
Cijfers

Personen van inkomstenbronnen; arbeid, uitkering, pensioen, 2001-2015

Personen met arbeid, uitkering en/of pensioen of geen inkomsten Geslacht, leeftijd, herkomstgroepering en huishouden.

Cijfers

Klimaatverandering en energietransitie: opvattingen en gedrag van Nederlanders in 2020

In deze publicatie staat centraal wat Nederlanders denken en doen in relatie tot de klimaatverandering en de energietransitie. Het gaat dus zowel over opvattingen als over gedrag.

Publicaties

Overheid; sociale uitkeringen 1995-2017

Uitkeringen. Naar fondsen, regelingen en wettelijke sociale voorzieningen.

Cijfers

Plaatsnamen in Nederland 2005

Overzicht van plaatsnamen in Nederland naar gemeente, provincie en economisch-geografisch gebied,

Cijfers

Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten; wijken, 2016

Aantal jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten naar gemeente en wijk

Cijfers

Beroepsbevolking; gemeenten 1996-2013

Beroepsbevolking, bruto en netto arbeidsparticipatie en werkloosheid naar geslacht en gemeenten per provincie

Cijfers

Plaatsnamen in Nederland 2007

Overzicht van plaatsnamen in Nederland naar gemeente, provincie en economisch-geografisch gebied,

Cijfers

Plaatsnamen in Nederland 2003

Overzicht van plaatsnamen in Nederland naar gemeente, provincie en economisch-geografisch gebied,

Cijfers

Arbeidsrekeningen; arbeidsmarktdynamiek, 2001-2008

Dynamiek: instroom en uitstroom van banen en werkzame perioden. Werkzame personen, werknemers en zelfstandigen naar SBI '93 en geslacht.

Cijfers

Plaatsnamen in Nederland 2006

Overzicht van plaatsnamen in Nederland naar gemeente, provincie en economisch-geografisch gebied,

Cijfers

Plaatsnamen in Nederland 2001

Overzicht van plaatsnamen in Nederland naar gemeente, provincies en economisch-geografisch gebied,

Cijfers

Plaatsnamen in Nederland 2004

Overzicht van plaatsnamen in Nederland naar gemeente, provincie en economisch-geografisch gebied,

Cijfers

Personen met indicatie en/of gebruik ZMV; gebruik naar zzp, 2011-2014

Personen met indicatie of gebruik van zorg met verblijf Geslacht, leeftijd, grondslag, gebruik zzp en persoonskenmerken

Cijfers