Zoekresultaten

1136 resultaten voor penitentiaire inrichtingen
1136 resultaten voor penitentiaire inrichtingen

Pagina 46 van 46

Gemiddeld inkomen part. huish. naar belangrijkste bron van inkomen, 2005

Gem. ink. van part.huish. naar belangrijkste inkomensbron per gemeente (1 - 1- 2006), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.) naar herkomst (land), 2005

Gem. inkomen van personen (52 wk. ink.) naar herkomst(land) per gemeente (1 - 1- 2006), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Inkomensverdeling particuliere huishoudens naar inkomensgroepen, 2005

Inkomensverd. van part. huishoudens naar inkomensgroepen per gemeente (1 - 1- 2006), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Gem. ink. particuliere huishoudens naar samenstelling huishouden, 2005

Gem. inkomen van part. huishoudens naar type huishouden per gemeente (1 - 1- 2006), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Kerncijfers wijken en buurten 2009-2012

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Gem. inkomen bevolking en personen met 52 weken inkomen, na revisie, 2002

Gemiddeld inkomen bevolking en personen met 52 weken ink. per gemeente (1 - 1- 2003), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Inkomensverdeling alle huishoudens naar inkomensgroepen, 2005

Inkomensverdeling van alle huishoudens naar inkomensgroepen per gemeente (1 - 1- 2006), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Inkomensverdeling personen met 52 weken inkomen naar inkomensgroepen, 2005

Inkomensverdeling personen (52wk.ink.)naar inkomensgroepen per gemeente (1 - 1- 2006), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Gemiddeld inkomen bevolking en personen met 52 weken inkomen, 2004

Gemiddeld inkomen bevolking en personen met 52 wk. inkomen per gemeente (1 - 1- 2005),COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Gemiddeld inkomen bevolking en personen met 52 weken inkomen, 2002

Gemiddeld inkomen bevolking en personen met 52 weken ink. per gemeente (1 - 1- 2003), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Gemiddeld inkomen bevolking en personen met 52 weken inkomen, 2003

Gemiddeld inkomen bevolking en personen met 52 weken ink. per gemeente (1 - 1- 2004), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers