Zoekresultaten

198 resultaten voor milieuheffingen
198 resultaten voor milieuheffingen

Pagina 7 van 8

Productiestatistiek van de energie- en waterleidingbedrijven

Exploitatierekening van energie - en waterleidingbedrijven, inclusief uitsplitsingen van verkopen en aantallen aansluitingen naar

Cijfers

Transportbedrijven; arbeids- en financiële gegevens, per branche 2000-2005

Bedrijven, werkzame personen, bedrijfsopbrengsten en - lasten. Bedrijfstakken SBI '93 transport en communicatie

Cijfers

Motor- en autobranche; arbeids- en financiële gegevens, SBI 2008, 2009-2013

Autobranche; banen en arbeidsvolume, baten en lasten, resultaten Importeurs, handelaars in en reparateurs van personenauto's, vrachtwagens

Cijfers

Dienstverlening landbouw; arbeids- en financiële gegevens, 2001-2005

Bedrijven, werkzame personen, bedrijfsopbrengstenen - lasten. Bedrijfstakken SBI '93 agrarische dienstverlening.

Cijfers

Hoveniersbedrijven; arbeids- en financiële gegevens, 2002-2005

Bedrijven, werkzame personen, bedrijfsopbrengsten, bedrijfslasten. Bedrijfstakken SBI '93 hoveniersactiviteiten

Cijfers

Speur- en ontwikkeling; arbeids- en financiële gegevens, 2000-2005

Bedrijven, werkzame personen, bedrijfsopbrengsten, bedrijfslasten e.d. Bedrijfstakken SBI '93 speur - en ontwikkelingswerk (R&D)

Cijfers

Energie- en waterleidingbedrijven; arbeid en financiën, 2001-2005

Aantal bedrijven, werkzame personen en financiële gegevens. Bedrijfstakken SBI '93 energie - en waterleidingbedrijven.

Cijfers

Energie- en waterleidingbedrijven; arbeid en financiën, SBI'93, 2006 - 2008

Arbeidsgegevens, opbrengsten, lasten en resultaten. Bedrijfstakken SBI '93 energie - en waterleidingbedrijven.

Cijfers

Energiebedrijven; arbeids- en financiële gegevens, SBI 2008, 2009-2013

Energiebedrijven; banen en arbeidsvolume, baten en lasten, resultaten Producenten en distributeurs van elektriciteit, aardgas en warm water

Cijfers

Delfstoffenwinning; arbeids- en financiële gegevens, SBI 2008, 2009-2013

Delfstoffenwinning; banen en arbeidsvolume, baten en lasten, resultaten Winning van aardolie en aardgas

Cijfers

Bouwnijverheid; arbeids- en financiële gegevens, SBI 2008, 2009-2013

Bouwnijverheid; banen en arbeidsvolume, baten en lasten, resultaten Algemene B&U-bouw, grond-, water- en wegenbouw, gespecialiseerde bouw

Cijfers

Transportbedrijven; arbeids- en financiële gegevens, SBI 2008, 2009-2013

Transport; banen en arbeidsvolume, baten en lasten, resultaten Vervoer over land, over water en door de lucht, dienstverlening vervoer

Cijfers

Sociale werkvoorziening; arbeids- en financiële gegevens, SBI'93, 2006-2008

Arbeidsgegevens, opbrengsten, lasten en resultaten Bedrijfstakken SBI '93 sociale werkvoorziening.

Cijfers

Winning en distributie water, afvalbeheer; arbeid en financiën, 2009-2013

Water en afvalbeheer; banen en arbeidsvolume, baten en lasten, resultaten Waterleidingbedrijven, inzameling en behandeling van afval, recycling

Cijfers

Delfstoffenwinning; arbeids- en financiële gegevens, per branche 2000-2005

Aantal bedrijven, werkzame personen en financiële gegevens. Bedrijfstakken SBI'93 delfstoffenwinning.

Cijfers

Delfstoffenwinning; arbeids- en financiële gegevens, SBI'93, 2006 - 2008

Arbeidsgegevens, opbrengsten, lasten en resultaten Bedrijfstakken SBI '93 delfstoffenwinning.

Cijfers

Groothandel en handelsbemiddeling; arbeid en financiën, SBI 2008, 2009-2013

Groothandel; banen en arbeidsvolume, baten en lasten, resultaten Groothandel in food, non-food, ICT-apparatuur en industriemachines

Cijfers

Bouwnijverheid; arbeids- en financiële gegevens, per branche, 2000-2005

Aantal bedrijven, werkgelegenheid, bedrijfslasten en - opbrengsten Bedrijfstakken SBI '93 bouwnijverheid;

Cijfers

Detailhandel; arbeids- en financiële gegevens, per branche, 2000-2005

Actieve ondernemingen, werkzame personen, winst en verliesreking Bedrijfstakken SBI '93 detailhandel.

Cijfers

Voorbereiding tot recycling, werkzame personen, baten, lasten

Bedrijven, werkzame personen, aspecten van baten en lasten, investeringen van bedrijfsklassen en grootteklassen. Voorbereiding tot recycling

Cijfers

Transportbedrijven; arbeids- en financiële gegevens, SBI'93, 2006 - 2008

Arbeidsgegevens, opbrengsten, lasten en resultaten in de transport en communicatie

Cijfers

Sociale Werkvoorziening; bedrijven, werkgelegenheid en financiële gegevens

Bedrijven, werknemers, productie - , verbruiks-, toegevoegde waarde en bedrijfsresultaten betreffende de sociale werkvoorziening (SBI 3663.1).

Cijfers

Detailhandel; arbeids- en financiële gegevens, SBI'93, 2006 - 2008

Arbeidsgegevens, opbrengsten, lasten en resultaten. Bedrijfstakken SBI '93 detailhandel.

Cijfers

Bouwnijverheid; arbeids- en financiële gegevens, SBI'93, 2006 - 2008

Arbeidsgegevens, opbrengsten, lasten en resultaten Bedrijfstakken SBI '93 bouwnijverheid

Cijfers

Groothandel en handelsbemiddeling; arbeid en financiën, SBI'93, 2006-2008

Arbeidsgegevens, opbrengsten, lasten en resultaten Bedrijfstakken SBI '93 groothandel en handelsbemiddeling

Cijfers