Zoekresultaten

7131 resultaten voor legacy-Gezondheid
7131 resultaten voor legacy-Gezondheid

Pagina 282 van 286

Buitenlandse zeggenschap bedrijven in Nederland; kerncijfers, bedrijfstak

aantal bedrijven, werkgelegenheid,bedrijfsopbrengsten, bedrijfslasten Bedrijfstakken/branches (SBI 2008), land van uiteindelijke zeggenschap

Cijfers

DBC-gefinancierde GGZ; zorgtrajecten per diagnose; zorgkenmerken, 2009-2016

Zorgtrajecten met gesloten, of zowel gesloten als openstaande DBC's; naar kenmerken van zorg en zorgaanbieder, diagnose, geslacht en leeftijd

Cijfers

Monitor huiselijk geweld en kindermishandeling 2019

Impactmonitor huiselijk geweld en kindermishandeling 2019.

Publicaties

Personen met indicatie en/of gebruik ZZV en/of ZMV; regio, 2009-2014

Personen met indicatie en/of gebruik van zorg zonder en/of met verblijf Geslacht, leeftijd, indicatie, gebruik, regio

Cijfers

Gebieden in Nederland 1997

Gebieden in Nederland, 1997

Cijfers

Gebieden in Nederland 1996

Gebieden in Nederland; 1996

Cijfers

Personen met indicatie en/of gebruik ZMV; gebruik naar zzp regio, 2011-2014

Personen met indicatie en/of gebruik van zorg met verblijf Geslacht, leeftijd, grondslag, gebruik zzp en regio

Cijfers

Personen met indicatie/gebruik ZMV; indicatie zzp, regio, 2009-2014

Personen met indicatie en/of gebruik van zorg met verblijf Geslacht, leeftijd, grondslag, functie, regio

Cijfers

Jongeren met Zvw-gefinancierde GGZ; vorm, regio, 2011-2014

Jongeren met Zvw gefinancierde geestelijke gezondheidszorg vorm, regio GGZ, zorgvorm, eerstelijnszorg, tweedelijnszorg

Cijfers

Innovatie bij bedrijven; grootteklasse, 2006-2008

Product- en procesinnovatoren, uitgaven, samenwerking, financiering Bedrijfsgrootte

Cijfers

Medisch Specialistische Zorg; patiënten, diagnose, regio, 2008-2011

Patiënten binnen een instelling met minimaal één gesloten of lopende DBC (med. special. somatische zorg); naar diagnose, leeftijd, geslacht, regio

Cijfers

Bedrijfsopleidingen; opleidingsbeleid en leerbanen, 2005

Opleidingsbeleid en leerbanen naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak.

Cijfers

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde kerncijfers

In- en uitvoerwaarde van goederen kerncijfers; goederenindeling naar SITC (secties) en landengroepen.

Cijfers

Materiële welvaart in Nederland 2020

In de tweejaarlijkse publicatie Materiële Welvaart in Nederland presenteert het CBS de nieuwste gegevens over de financiële situatie van huishoudens en personen in Nederland.

Publicaties

Gemeenschappelijke regelingen, baten en lasten per functie 2004

Baten en lasten per functie volgens voorschriften Besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies.

Cijfers

Medisch Specialistische Zorg; patiënten, diagnose, zorgkenmerken, 2008-2011

Patiënten binnen een instelling met minimaal één gesloten of lopende DBC; naar diagnose, leeftijd, geslacht, type instelling en behandelsetting.

Cijfers

Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken, 2019

Wmo-cliënten met maatwerkarrangement; financieringsvorm (Persoonsgebonden Budget, Zorg in Natura) per gemeente en wijk, 2019

Cijfers

Wmo-cliënten; type maatwerkarrangement, wijken, 2019

Wmo-cliënten, maatwerkarrangementen (hulp in huishouden, hulpmiddelen, verblijf en opvang, ondersteuning thuis); wijken, 2019

Cijfers

Veiligheidsbeleving van slachtoffers van criminaliteit

In welke mate verschilt de veiligheidsbeleving van slachtoffers van veelvoorkomende criminaliteit van die van mensen die geen slachtoffer hiervan zijn geweest?

Publicaties

DBC-gefinancierde GGZ; zorgtrajecten per diagnose; leeftijd, 2009-2016

Zorgtrajecten met gesloten, of zowel gesloten als openstaande DBC's; naar diagnosegroep, aantal diagnoses per traject, geslacht en leeftijd

Cijfers

Wmo-cliënten; type maatwerkarrangement, wijken, 2018

Wmo-cliënten, maatwerkarrangementen (hulp in huishouden, hulpmiddelen, verblijf en opvang, ondersteuning thuis); wijken, 2018

Cijfers

Gebruik voorzieningen sociaal domein; aantal voorzieningen, wijken, 2018

Cliënten en huishoudens met meerdere voorzieningen in het sociaal domein Wmo, Jeugdwet, Participatiewet per wijk en gemeente, 2018

Cijfers

Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken, 2016

Wmo-cliënten met maatwerkarrangement; financieringsvorm (Persoonsgebonden Budget, Zorg in Natura) per gemeente en wijk, 2016

Cijfers

Jongeren met AWBZ-indicatie; wel/niet naar Jeugdwet, regio, 2011-2014

Jongeren met indicatie voor AWBZ-gefinancierde zorg met / zonder verblijf Zorg die wel of niet overgaat naar de nieuwe Jeugdwet 2015, regio's

Cijfers

Bedrijfsgegevens; omzetontwikkeling (stijgers-dalers), 2004 - 2012

Bedrijven ingedeeld naar omzetstijging en omzetdaling. Bedrijfstakken/branches naar bedrijfsomvang (aantal werkzame personen)

Cijfers