Zoekresultaten

5099 resultaten voor legacy-Barometer beroepsbevolking
5099 resultaten voor legacy-Barometer beroepsbevolking

Pagina 201 van 204

Werkgelegenheid; banen, lonen, arbeidsduur; kerncijfers 2006-2009

Arbeidsvolume, gemiddelde beloning per baan, gemiddelde arbeidsduur Geslacht, leeftijd, dienstverband, bedrijfsgrootte, cao-sector

Cijfers

De waarde van data 2001-2017

Deze pilot studie beschrijft de methode om de waarde van data te berekenen en wordt een eerste inschatting van de waarde van data gemaakt voor 2001-2017.

Publicaties

Methoden

De Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals worden allerlei statistische methoden gebruikt om de brede welvaart van Nederland te meten.

Overig

Werkgelegenheid; dienstverband, kenmerken baan, SBI'93 2006-2009

Banen, arbeidsvolume, gemiddelde beloning en arbeidsduur, SBI'93 Contractsoort, arbeidsduur, auto van de zaak, overwerk

Cijfers

Voortijdig schoolverlaters naar arbeidsmarkt; inkomsten per regio 2004-2008

Voortijdig schoolverlaters; arbeidsmarkt en inkomsten Arbeidsmarktpositie, onderwijssoort, leeftijd en regio

Cijfers

Gezinssituatie, ouderlijke inkomsten en schoolniveau van 15-jarigen in Nederland (1999-2008)

Op basis van het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) is de gezinssituatie beschreven van alle 15-jarigen die tussen 1999 en 2008 in Nederland woonden. Nagegaan wordt of deze kinderen bij beide ouders,...

Artikelen

Methoden

De Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals worden allerlei statistische methoden gebruikt om de brede welvaart van Nederland te meten.

Overig

Arbeidsverleden van de Nederlandse bevolking in afgelopen 4 jaar 2004-2008

Arbeidsverleden. Geslacht, leeftijd, herkomst, regio.

Cijfers

Geboorte; kerncijfers

Kerncijfers over vruchtbaarheid, levend - en doodgeborenen en meerlingbevallingen naar geslachtsverhouding.

Cijfers

Vruchtbaarheid van mannen en vrouwen naar opleidingsniveau

De leeftijd waarop vrouwen kinderen krijgen, het aandeel kinderlozen en de totale vruchtbaarheid zijn sterk aan het opleidingsniveau gerelateerd. Hoger opgeleide vrouwen stellen het moederschap het...

Artikelen

Internationaliseringsmonitor 2019-I: Verenigde Staten

Relatie tussen de VS en Nederland: investeringen, handel, exportverdiensten, multinationals en werknemers, migratie.

Publicaties

Levend geboren kinderen; migratieachtergrond moeder en leeftijd moeder

Aantal levendgeborenen en gemiddeld kindertal naar migratieachtergrond van de moeder en leeftijd van de moeder.

Cijfers

Jonge moeders dragen steeds meer bij aan gezinsinkomen

Bijdrage van jonge moeders aan het gezinsinkomen in 2005 en 2013

Publicaties
Cijfers

Handel naar goederensoorten en landen (excl. bijschattingen)

In - en uitvoer van goederensoorten. Deze gegevens zijn rechtstreeks waargenomen en zijn niet opgehoogd voor non-respons.

Cijfers

Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals 2020

Rapport over brede welvaart, de verdeling van brede welvaart en de SDG’s in Nederland

Publicaties

Internationale handel; in- en uitvoer naar goederengroepen

Invoer en uitvoer naar waarde (X 1000 euro) en hoeveelheid; van goederen- en landen(groepen).

Cijfers

Arbeidsverleden van Nederlandse bevolking in de afgelopen 4 jaar, 2004-2011

Werk(zaam) en geen werk bekeken over periode van 4 jaar Geslacht, leeftijd, herkomst en regio (gemeente en hoger)

Cijfers

Arbeidsmarktsituatie jongeren; regio (indeling 2017) 2005-2016

Jongeren (15 tot 27 jaar) Onderwijsdeelname, kenmerken arbeid, uitkering, ingeschreven UWV, regio

Cijfers

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, regio, 2007-2015

Zelfstandige volgens voornaamste inkomensbron Type zelfstandige, Branche, Regio, Jaar

Cijfers

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, kenmerken, 2007-2016

Inkomen en vermogen van zelfstandigen Type zelfstandige, bedrijfstak, kenmerken van zelfstandigen

Cijfers

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, kenmerken, bedrijfstakken, 2007-2015

Inkomen en vermogen van zelfstandigen Type zelfstandigen, bedrijfstakken, kenmerken van zelfstandigen

Cijfers

MBO-gediplomeerden op de arbeidsmarkt; inkomsten naar regio, 2007-2008

Mbo gediplomeerden, leerwegen en diplomaniveau Inkomsten, regio, arbeidsmarktpositie en opleidingsrichting

Cijfers

Bedrijven; economische activiteit, grootte en rechtsvorm, SBI'93

Bedrijven naar grootte (aantal werknemers en aantal werkzame personen) en activiteit naar SBI'93.

Cijfers

Raamwerk

In de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals worden veel begrippen, thema’s en indicatoren gebruikt.

Overig