Zoekresultaten

147 resultaten voor keyword:overheidsfinanciën
147 resultaten voor keyword:overheidsfinanciën

Pagina 1 van 6

Overheid houdt 14 miljard over na eerste drie kwartalen van 2019

De overheid behaalde de eerste drie kwartalen van 2019 een overschot van 14 miljard euro. De schuld van de overheid eind september 2019 is uitgekomen op 49,3 procent van het bbp.

Artikelen

Lokale overheden heffen 14,2 miljard euro in 2018

In 2018 verwachten gemeenten 9,7 miljard euro te heffen, waterschappen 2,8 miljard en provincies 1,6 miljard

Artikelen

Overheidsfinanciën 2018

Een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen van de overheidsfinanciën in 2018

Artikelen

Wat rekent CBS tot de sector overheid?

CBS bakent voor de statistieken van de overheidsfinanciën de sector overheid af volgens Europese regels en richtlijnen.

Artikelen

Uitgaven aan Rijksoverheidsleveranciers, 2016

Uitgaven (spend) van de Rijksoverheid aan leveranciers in het midden- en klein bedrijf en leveranciers buiten het midden- en klein bedrijf in 2016

Cijfers

Kenniscentrum voor statistieken over overheidsfinanciën

De afdeling Overheidsfinanciën publiceert statistieken over de financieel-economische ontwikkelingen van de overheid.

Overig

Eerste groei reserves decentrale overheden sinds 2009

De reserves van decentrale overheden stegen in 2015 met ruim 0,2 miljard euro naar 47,4 miljard euro.

Artikelen

Nieuwverkopen, bpm, import personenauto’s, 2007-2017

Personenauto’s; aantal nieuwverkopen naar brandstofsoort, gemiddelde bpm-ontvangst van nieuwverkopen en importaantallen.

Cijfers

Overheidsschuld onder EMU-norm van 60 procent bbp

Het is voor het eerst in zes jaar dat de schuld lager is dan 60 procent van het bbp.

Artikelen

Staatsbalans, 2018

Pilotonderzoek naar het samenstellen van de Staatsbalans, een overzicht van bezittingen en schulden van de Rijksoverheid

Cijfers

Hogere AOW-leeftijd remt uitgaven aan AOW-uitkeringen

De verhoging van de AOW-leeftijd heeft in 2017 circa 1,7 miljard euro bespaard, het bedrag aan AOW-uitkeringen dat minder is uitgegeven ten opzichte van de situatie waarbij de AOW-leeftijd 65 jaar...

Artikelen

Overschot overheid in 2018 gestegen naar 1,5 procent

De overheid behaalde in 2018 een overschot van 1,5 procent van het bbp. Zowel de inkomsten als de uitgaven namen sterk toe. De hogere belastingen- en premieopbrengsten leidden tot de hoogste...

Artikelen

Tekort en schuld overheid flink afgenomen

Het overheidstekort is in 2015 uitgekomen op 1,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Artikelen

Schulden eurozone nog steeds hoger dan voor de crisis

De overheidsschulden in de eurozone liggen ruim 10 jaar na het begin van de crisis nog steeds op een hoger niveau dan ervoor. In Nederland hebben begrotingsoverschotten inmiddels geleid tot een...

Artikelen

Overheidsfinanciën, eerste kwartaal 2017

Een overzicht van de overheidsfinanciën in het eerste kwartaal.

Artikelen

Overheidsfinanciën, derde kwartaal 2019

In deze publicatie wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen van de overheidsfinanciën in het derde kwartaal van 2019.

Artikelen

Overheidsschuld daalt richting de 60-procentnorm

De ontwikkeling van de Nederlandse staatsschuld in het derde kwartaal van 2016

Artikelen

Lagere rentelast ondanks toegenomen schuld

De overheidsschuld kwam in het tweede kwartaal van 2011 uit op 383 miljard euro. Hoewel de schuld fors hoger ligt dan voor het uitbreken van de kredietcrisis in 2007, is de rentelast op jaarbasis...

Artikelen

Alternatieven voor Excel in de Iv3-keten

Rapport in samenwerking met Open State Foundation waarin alternatieven voor aanlevering in Excel worden onderzocht voor het rapporteren van Iv3-informatie.

Artikelen

Gemeentebegrotingen; baten en lasten naar regio en grootteklasse

Begrote lasten en baten per taakveld (beleidsterrein) in miljoenen euro's en in euro's per inwoner naar regio en gemeentegrootteklasse.

Cijfers

Overheidsschuld daalt naar 57 procent van het bbp

De overheidsfinanciën in het derde kwartaal

Artikelen

Overheidsschuld nu ook onder Europese norm

De overheidsfinanciën voldoen voor het eerst sinds 2008 weer aan de Europese normen voor zowel tekort als schuld.

Artikelen

Begrotingsoverschot derde kwartaal 2,1 procent bbp

De overheidsinkomsten in de eerste drie kwartalen van 2018 overtroffen de uitgaven met bijna 12 miljard euro. Op jaarbasis betekent dit een begrotingsoverschot van 2,1 procent van het bruto...

Artikelen

Inkomsten en uitgaven overheid over 2022 bijna in evenwicht

De overheid realiseerde over 2022 een licht overschot van 0,1 miljard euro. Een jaar eerder was er nog een tekort van 20 miljard euro, oftewel 2,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De...

Artikelen

Lokale overheid sterk afhankelijk van Rijksfinanciering

De lokale overheid is in Nederland voor bijna drie kwart van de inkomsten afhankelijk van de Rijksoverheid. In 2019 bestond 27 procent van de inkomsten van de lokale overheid uit eigen inkomsten,...

Artikelen