Zoekresultaten

20 resultaten voor keyword:bestaande woningen
20 resultaten voor keyword:bestaande woningen

Kenmerken van woningen en huishoudens in Groningen, 2020

Woningen in de gemeente Groningen op 1 januari 2020, naar type eigendom, prijsklasse en kenmerken van het huishouden.

Cijfers

Temperatuurcorrectie aardgasverbruik woningen 2019-2022

De publicatie geeft voor 2019, 2020 en 2021** en 2022* de temperatuur gecorrigeerde aardgasleveringen aan woningen.

Cijfers

Voorraad woningen; overige toevoegingen en onttrekkingen (detail), regio

Overige toevoegingen en overige onttrekkingen en correcties Regio’s

Cijfers

Voorraad woningen; eigendom, type verhuurder, bewoning, regio

Koopwoningen,huurwoningen; in bezit woningcorporatie, overige verhuurders Status bewoning; regio

Cijfers

10,5 duizend woningen door transformaties in 2021

In 2021 zijn er 10,5 duizend woningen ontstaan uit transformaties van niet-woningen, zoals kantoren en winkels. Dit is het laagste aantal in zeven jaar.

Artikelen

9,5 duizend woningen door transformaties in 2021

In 2021 zijn er 9,5 duizend woningen ontstaan uit transformaties van niet-woningen, zoals kantoren en winkels. Dit is het laagste aantal in zeven jaar.

Artikelen

Aardgasverbruik naar klein- en grootverbruiksaansluiting, 2020

Deze tabel toont aardgasverbruik voor woningen en bedrijven per sector uitgesplitst naar klein- en grootverbruikaansluiting

Cijfers

Aardgasleveringen woningen naar eigendomstype en bewoning, 2020

TNO heeft CBS gevraagd voor de Klimaat en Energie Verkenning (samenwerking PBL, CBS, TNO) de aardgasleveringen aan woningen uitgesplitst naar eigendomstype en bewoning in kaart te brengen.

Cijfers

Uitsplitsing woningen hoofdverwarmingsinstallatie, 2020

Deze set tabellen laat het aantal woningen op 1 januari 2020 in Nederland uitgesplitst naar hoofdverwarmingsinstallatie en huishoud- en woningkenmerken zien.

Cijfers

8 miljoen woningen in Nederland

In juni 2021 is de 8 miljoenste woning aan de woningvoorraad toegevoegd. Daarmee zijn er sinds 2005 een miljoen woningen bijgekomen.

Artikelen

Energieverbruik naar verbruiksklasse, 2019

Energieverbruik van woningen en bedrijven uitgesplitst naar verbruiksklasse, 2019

Cijfers

Bevolking, huishoudens en bevolkingsontwikkeling; vanaf 1899

Bevolking, huishoudens, geboorte, sterfte, verhuisde personen, huwelijkssluiting en huwelijksontbinding in Nederland

Cijfers

Energielevering woningen naar energielabel en PV, 2018

Deze tabellen tonen de verdeling van de aardgas- en elektriciteitsleveringen van het openbare net in 2018 voor woningen uitgesplitst naar woningtype, oppervlakte, bouwjaar, energielabel en...

Cijfers

Landelijke Monitor Leegstand, 2015-2019

Administratieve leegstand uitgesplitst naar vastgoedtype, gebiedskenmerken en woningkenmerken.

Cijfers

Gemiddelde aardgas- en elektriciteitslevering woningen

Deze tabellen tonen de verdeling van de aardgas- en elektriciteitsleveringen van het openbare net in 2018 voor appartementen, hoekwoningen en tussenwoningen.

Cijfers

Aantal bewoonde Stand- en Ligplaatsen per gemeente

Populatie: Bewoonde (BRP) Stand- Ligplaatsen in de BAG op 1-1-2017

Cijfers

Opgesteld vermogen zonnepanelen, gemeenten, 2016

Opgesteld vermogen zonnepanelen bij woningen en bedrijven, gemeenten, 2016

Cijfers

Afzet afgedekte zonnewarmte systemen, uitgesplitst naar sector en type systeem

Afzet afgedekte zonnewarmte systemen, uitgesplitst naar sector en naar type systeem in de jaren 2013 en 2014.

Cijfers

Vbowoningtypetab: Woningtype

Vbowoningtypetab: Woningtype, 2020 t/m 2023

Overig