Zoekresultaten

3 resultaten voor keyword:Nederlandse cultuur
3 resultaten voor keyword:Nederlandse cultuur

Bijdrage cultuur en media aan economie 3,7 procent

De bijdrage van cultuur en media aan de Nederlandse economie (bbp) bedraagt 3,7 procent.

Artikelen

Economische en culturele dreiging: wie ervaart dreiging en wie niet?

Sociaaleconomische trends, 4e kwartaal 2012

Artikelen
Artikelen