Zoekresultaten

2762 resultaten voor innovatie-uitgaven
2762 resultaten voor innovatie-uitgaven

Pagina 1 van 111

Innovatie-enquête

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Innovatie

over innovatie bij het CBS

Overig
Overig

Socialezekerheidsfondsen; inkomsten en uitgaven

Inkomsten, uitgaven en saldo per maand van de wettelijke sociale verzekeringsinstellingen, op kasbasis volgens EU-richtlijn 2011/85.

Cijfers

Linda - Projectleider R&D en Innovatie Statistiek

Over Linda -Bruls, Projectleider R&D en Innovatie Statistiek

Overig

Innovatie en R&D naar provincie en landsgebied

Innovatie en R&D naar regio.

Cijfers

Uitgaven publiek gefinancierde gezondheidszorg

Wat zijn de publiek gefinancierde uitgaven aan gezondheidszorg in de EU/EER landen en andere verdragslanden?

Cijfers

Bijlage Milieu-uitgaven verslagperiode 2022

Veel gestelde vragen over Milieu uitgaven

FAQ's

Milieu-uitgaven

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Onderwijs; uitgaven aan onderwijs en CBS/OESO indicatoren

Onderwijsuitgaven en (inter)nationale indicatoren. Overheid, huishoudens, bedrijven, buitenland, per onderwijssector, % bbp.

Cijfers

Overheid; uitgaven aan onderwijs en studietoelagen vanaf 1900

Overheidsuitgaven aan onderwijs. Per onderwijssector, aan studiefinanciering en percentage bbp.

Cijfers

Uitgaven voor milieubescherming

De uitgaven voor de bescherming van het milieu als percentage van het bbp zijn sinds 2000 iets gestegen

Overig

Gemeentelijke uitgaven Wmo-maatwerkvoorzieningen; type voorziening, regio

Begrote/gerealiseerde gemeentelijke uitgaven voor maatwerkarrangementen in het kader van de Wmo naar type maatwerkarrangement, regionaal

Cijfers
Overig
Overig

Centrale overheid; inkomsten en uitgaven per maand op kasbasis

Inkomsten, uitgaven en saldo per maand van de centrale overheid op kasbasis volgens EU-richtlijn 2011/85 (Sixpack).

Cijfers

Innovatie

Innovatie is cruciaal voor het CBS. Het is nodig om nu en in de toekomst kwalitatief hoogwaardige statistische informatie te leveren binnen het budget, en tevens de administratieve lasten te beperken.

Overig

Overige lokale overheid; inkomsten en uitgaven per kwartaal op kasbasis

Kasuitgaven, kasinkomsten en saldo per kwartaal van de overige lokale overheidsinstellingen, conform EU-richtlijn 2011/85.

Cijfers

Uitgaven Wmo en Jeugdwet

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Uitgaven voor natuur- en landschapsbeheer

De uitgaven voor natuur- en landschapsbeheer als percentage van het bbp zijn gedaald.

Overig

Uitgaven klimaatmitigatie door de overheid

De uitgaven ter voorkoming van klimaatverandering (mitigatie) door de rijksoverheid zijn gestegen.

Overig
Overig
Overig

SDG 9.3 Kennis en innovatie

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 9 Industrie, innovatie en infrastructuur: kennis en innovatie. Kennis is enorm belangrijk voor de economie en voor het vinden van oplossingen...

Overig

Innovatie en ontwikkeling

Innovatie en ontwikkeling

Overig