Zoekresultaten

6514 resultaten voor inkomen utrecht
6514 resultaten voor inkomen utrecht

Pagina 252 van 261

Planten - en dierentuinen; met eigen exploitatie, 1997, 1999

Planten - en dierentuinen met eigen exploitatie naar aantal tuinen, bezoeken, toegangsprijs, personeel, baten en lasten

Cijfers

SDG 9.2 Duurzame bedrijvigheid

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 9 Industrie, innovatie en infrastructuur: duurzame bedrijvigheid. SDG 9.2 heeft als doel het bedrijfsleven sterker en duurzamer te maken....

Overig

Totaal rendement aandelen en obligaties genoteerd op Euronext Amsterdam

Aandelen (CBS, IT, niet - AEX-fondsen, beleggingsinstellingen, vastgoed- fondsen), obligaties (algemeen, staatsobligaties naar looptijd,

Cijfers

Sentimenten over de samenleving en tevredenheid met het eigen leven

Webpublicatie over de samenhang tussen sentimenten van de Nederlandse bevolking over de samenleving en tevredenheid over eigen leven.

Publicaties

55-plussers over mantelzorg krijgen

Beleving van 55-plussers over het ontvangen van mantelzorg. En welke wensen hebben 55-plussers die geen mantelzorg ontvangen als ze in de toekomst hulp nodig zouden hebben in het huishouden, of bij...

Publicaties
Artikelen
Overig

Honderd jaar alleenstaanden

Tussen 1947 en 2017 groeide het percentage alleenstaanden van 5 naar 22%. In 2047 zal bijna 1 op de 4 volwassen inwoners alleenstaand zijn.

Artikelen

Misdrijven; afdoening door het Openbaar Ministerie,grote gemeenten,'94-'10

Strafzaken afgedaan door OM naar 25 grote gemeenten, stedelijkheid. Soort misdrijf en wijze van afdoening.

Cijfers

Privacy

Het CBS gaat zorgvuldig om met uw (persoons)gegevens. Op deze pagina leest u welke maatregelen wij hebben genomen om uw gegevens te beschermen.

Overig

Institutionele beleggers; vastgoedbeleggingen 1980-2016

Pensioenfondsen, verzekeraars en beleggingsinstellingen. Directe vastgoedbeleggingen naar type, indirecte vastgoedbeleggingen.

Cijfers

Dierlijke mest en mineralen 2020

Methodebeschrijving en resultaten van de productie van dierlijke mest in de landbouw in 2020.

Publicaties

Ziekenhuisopnamen; geslacht, leeftijd en diagnose-indeling VTV, 1981-2012

Ziekenhuisopnamen; dagopnamen, klinische opnamen, verpleegdagen en gemiddelde verpleegduur naar geslacht, leeftijd en diagnose-indeling VTV

Cijfers

Internationale handel in diensten

De statistiek Internationale handel in diensten heeft tot doel het publiceren van gegevens over de invoer en uitvoer van diensten door in Nederland gevestigde bedrijven.

Overig

Zorguitgaven; aanbieders van zorg en financieringsbron, 1998-2016

Uitgaven aan aanbieders van de gezondheidszorg en welzijnszorg, uitgesplitst naar type aanbieder en naar financieringsbron

Cijfers

Algemene bijstand; uitkeringen op grond van de WIJ, 2009-2011

Uitkeringen algemene bijstand, periodiek algemeen. Geslacht, leeftijd, leefvorm, en duur.

Cijfers
Overig

Publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties (PBO's)

Lopende uitgaven en inkomsten, balansen. Totaal PBO's, SER, bedrijfsschappen en productschappen.

Cijfers

Pensioenen; aanspraken van huishoudens

AOW, Arbeidsgerelateerd pensioen. Type huishouden, leeftijd, herkomst en generatie.

Cijfers

Nationale rekeningen 2009; Goederen en diensten investeringen

Investeringen naar type van activa bedrijfstakken, - klassen en productgroepen.

Cijfers

Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, arbeidsduur, bedrijfstak, 2008

Structuur van de arbeidskosten en arbeidsduur. Naar bedrijfstak (SBI 2008).

Cijfers

Dagcijfers effectenbeurs Amsterdam

Koers - en herbeleggingsindices voor aandelen en beleggingsinstellingen; koers- en herbeleggingsindices, rendementen en durations voor obligaties

Cijfers

Overheid; schuld naar schuldtitel en geldgever 1990 - 2013

Schuld van de sector overheid in marktwaarde en nominale waarde per schuldtitel en naar tegensector (geldgever).

Cijfers

Internationaliseringsmonitor 2021, tweede kwartaal, Handel en milieu

In deze editie van de Internationaliseringsmonitor richten we ons op het milieu-aspect van de Nederlandse internationale handel: hoe draagt globalisering bij aan de problemen en oplossingen als het...

Publicaties