Zoekresultaten

6393 resultaten voor inkomen utrecht
6393 resultaten voor inkomen utrecht

Pagina 252 van 256

Meetprogramma’s voor flora en fauna – kwaliteitsrapportage NEM over 2020

Kwaliteitsbeoordeling van de diverse meetprogramma’s van het Netwerk Ecologische Monitoring

Publicaties

Onderwijsniveau partners en stabiliteit relaties

Analyse van scheidingsrisico’s van stellen met verschillende onderwijsprofielen.

Publicaties

Overheid; overheidsproductie en -consumptie 1988 - 2013

Waarde, waardeontwikkeling, prijsontwikkeling, volumeontwikkeling van de overheidsconsumptie en -productie naar verschillende gezichtspunten.

Cijfers

Zakelijke dienstverlening; omzetontwikkeling, 2003-2012

Omzetindices en -ontwikkelingen in de zakelijke dienstverlening Basis gemiddelde kwartaalomzet 2005=100

Cijfers

Invloed van sociale situaties op het aantal dienstjaren

Groepen personen met dienstjaren van 1999 t/m 2019. Dienstjaren door werk en acht andere sociale situaties (gelijkstellingen). Schatting 45 dienstjaren. Naar leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en...

Publicaties

Veiligheidsbeleving van slachtoffers van criminaliteit

In welke mate verschilt de veiligheidsbeleving van slachtoffers van veelvoorkomende criminaliteit van die van mensen die geen slachtoffer hiervan zijn geweest?

Publicaties

Laatste levensjaren tachtigplussers

In 2017 stierven ruim 82 duizend van de 764 duizend mensen van 80 jaar of ouder. Dat is ongeveer een op de tien tachtigplussers. Van de overleden tachtigplussers woonde 46 procent in een verpleeghuis...

Publicaties

Uitstromers wetenschappelijk onderwijs 2006/'07-2013/'14

Uitstromers wo naar de arbeidsmarkt met en zonder diploma arbeidsmarktpositie, persoonskenmerken, studiekenmerken, peilmoment

Cijfers

Medische beslissing rond het levenseinde: jeugd (0-16 jarigen), aug-nov

Overleden 0 en 1 - 16 jarigen naar medische beslissing rond het levenseinde, diverse kenmerken van het kind, overlijden en besluitvorming

Cijfers

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal IV 2021

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal 4-2021

Overig

Vacatures, NL, prov., RBA-gebied

Aantal vacatures in het particulier bedrijf naar soort, beroepsniveau, gevraagd onderwijsniveau en bedrijfstak.provincies en RBA - gebieden

Cijfers

Niet verder behandelen en toedienen middelen, augustus-november

Niet instellen of staken van behandeling(en) per behandelgroep resp. toedienen van middel(en) per gebruikt middel naar div. kenmerken,

Cijfers

Gezonde levensverwachting naar onderwijsniveau

Methodebeschrijving naar aanleiding van de revisie van de methode om de statistieken over gezonde levensverwachting naar onderwijsniveau te bepalen.

Publicaties

Bbp, productie en bested.; Productie en inkomens naar bedrijfstak 1969-2012

De productie, het verbruik, de toegevoegde waarde en de inkomens- componenten van de toegevoegde waarde naar economische activiteiten

Cijfers

De invloed van emotionele gebeurtenissen op geluk en tevredenheid

Emotionele gebeurtenissen, ook wel aangeduid als life events, beïnvloeden geluk en tevredenheid in iemands leven. Dit is vaak al zichtbaar in de aanloop naar de emotionele gebeurtenis. Veel personen...

Artikelen

Medische beslissing levenseinde: samenvatting, aug-nov en jaarcijfers

Overledenen per medische beslissing rond het levenseinde (MBL) samenvatting en referentiegegevens, augustus - november en jaarcijfers

Cijfers

In buitenland geboren werknemers; wel/niet ingeschreven, loon, 2006-2014

In het buitenland geboren werknemers, wel/niet ingeschreven naar geslacht, leeftijd, herkomst, SBI'08 en maandloon

Cijfers

Verdeling brede welvaart in 2020 vergelijkbaar met die in 2019

Laagopgeleiden en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond hebben een lagere brede welvaart, hoogopgeleiden en mensen zonder migratieachtergrond hebben een hogere brede welvaart

Artikelen

Vacatures; bedrijfsgrootte, beroep, opleiding

Openstaande vacatures bij de overheid naar beroep, opleiding en bedrijfsgrootte.

Cijfers

Gevolgen van online retail op de arbeidsmarkt

In dit haalbaarheidsonderzoek is onderzocht in welke mate het mogelijk is om kwantitatieve en kwalitatieve veranderingen in de werkgelegenheid bij bedrijven die direct of indirect te maken hebben met...

Publicaties

Mbo-schoolverlaters vanuit de bbl op de arbeidsmarkt

Hoe vergaat het mbo’ers die een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) hebben afgerond op de arbeidsmarkt? Hebben de afgestudeerden betaald werk en vonden ze het gevolgde onderwijs in het...

Publicaties

De werk-privébalans van vaders met jonge kinderen

Mannen hebben vaak een voltijdse werkweek, ook als ze kleine kinderen hebben. De helft van de mannen met een kind van één jaar neemt minimaal een halve ‘papadag’ per week (CBS, 2016). Bijna de helft...

Publicaties

Bbp, prod. en best; investeringen naar sector en type activa 1969 - 2012

Bruto investeringen in vaste activa naar type activa Economische sectoren

Cijfers

Bronneninventarisatie

Dit rapport vergelijkt enkele nationale en internationale bronnen op het gebied van innovatie, internationale investeringen en internationale handel.

Publicaties

De jaren tien in cijfers

Aan de hand van een vijftiental indicatoren schetst het CBS een beeld van de jaren tien. Sterk bepalend voor de economie in de jaren tien was de wereldwijde kredietcrisis, die aan de vooravond van...

Artikelen