Zoekresultaten

567 resultaten voor gasten
567 resultaten voor gasten
Actieve filters (1)

Pagina 3 van 23

Vacatures; seizoengecorrigeerd, SBI2008

seizoengecorrigerde openstaande, ontstane en vervulde vacatures totalen

Cijfers

Vacatures;SBI2008; particuliere bedrijven

Vacatures particuliere bedrijven, naar economische activiteiten en bedrijfsgrootte.

Cijfers

Personeelsindicator; bedrijfstakken (SBI 2008)

Personeelsindicator SBI 2008

Cijfers

Ondernemersvertrouwen; bedrijfstakken (SBI 2008)

Ondernemersvertrouwen Bedrijfstakken, betrouwbaarheidsmarges

Cijfers

Vacatures; vacaturegraad naar SBI 2008

Vacaturegraad naar bedrijfssectoren en bedrijfstakken

Cijfers

Bedrijven; snelle groeiers, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Snelgroeiende bedrijven naar grootte, rechtsvorm en bedrijfstakken branches (SBI 2008)

Cijfers

Conjunctuurenquête Nederland; bedrijfstakken, seizoengecorrigeerd

Meningen ondernemers m.b.t. realisatie, verwachting en oordeel bedrijven SBI 2008, betrouwbaarheidsmarges

Cijfers

Verdiensten en arbeidsvolume; exporterende en aanleverende sector (SBI2008)

Werkgelegenheid; toegevoegde waarde Bedrijfstakken/branches (SBI 2008)

Cijfers

Ontslagen werknemers door faillissement; geslacht, leeftijd, bedrijfstak

ontslagen werknemers geslacht, leeftijd, bedrijfstakken/branches, perioden

Cijfers

Arbeidsongevallen 4 dagen verzuim of meer; werknemers, bedrijfskenmerken

Arbeidsongevallen met minstens vier dagen verzuim van werknemers van 15 tot 75 jaar, bedrijfstakken SBI2008, bedrijfsgrootte

Cijfers

Bedrijfsbestelauto's; km's, bedrijfstak, bedrijfsgrootte

Bestelwagens van bedrijven, gereden kilometers, verkeersprestaties, bedrijfstak/branche (SBI 2008), bedrijfsgrootte, leeftijd bestelauto

Cijfers

Financiën alle ondernemingen; niet-financiële sector, SBI 2008

Balans en resultatenrekening (jaarrekening) van alle ondernemingen in de niet-financiële sector naar economische activiteit.

Cijfers

Patentaanvragers en patentaanvragen; bedrijfstak, bedrijfsgrootte

Patentaanvragers en patentaanvragen bedrijfstak, bedrijfsgrootte

Cijfers

Aardgas en elektriciteit; leveringen openbaar net, bouw en dienstensector

Leveringen aardgas en elektriciteit, openbaar net Bedrijven, SBI 2008

Cijfers

Openstaande vacatures; SBI 2008, regio

Openstaande vacatures naar Sbi 2008 en regio

Cijfers

Beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen; bedrijfstakken (SBI 2008)

Beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen per bedrijfstak volgens de SBI 2008

Cijfers

Aardgas- en elektriciteitslevering aan bedrijven; verbruiksklasse, SBI 2008

Bedrijven/instellingen naar leveringsklasse; levering via openbaar net Grootte aardgaslevering, grootte elektriciteitslevering, sector

Cijfers

Conjunctuurenquête Nederland; bedrijfstakken (SBI 2008)

Meningen ondernemers m.b.t. realisatie, verwachting en oordeel bedrijven SBI 2008, betrouwbaarheidsmarges

Cijfers

Verkeersprestaties vrachtvoertuigen; kilometers, bedrijfstak

Kilometers en gemiddeld jaarkilometrage van vrachtauto’s en trekkers van bedrijven naar branche (SBI 2008), laadvermogen, milieuklasse en leeftijd

Cijfers

Vrachtauto's en trekkers; bedrijfstak, kenmerken voertuigen

Aantal vrachtauto’s en trekkers naar gewicht, leeftijd, milieuklasse, breedte en branche

Cijfers

ICT-gebruik bij zzp'ers; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2023

Werkomgeving, Clouddiensten en ICT-veiligheid Bedrijfstak en Bedrijfsgrootte

Cijfers

Bedrijfsleven; conjunctuurbeeld per bedrijfstak, SBI 2008

Indexcijfers en ontwikkelingen van de omzet en prijzen, conjunctuurbeeld, faillissementen en stuctuurgegevens per bedrijfstak

Cijfers

Ziekteverzuim volgens werknemers; bedrijfstak en vestigingsgrootte

Aandeel verzuimd, verzuimfrequentie, verzuimduur, werkgerelateerd Bedrijfstakken, hoofdgroepen, secties SBI 2008

Cijfers

Arbeidsongevallen werknemers; bedrijfstak

Werknemers met arbeidsongeval, verzuim na arbeidsongeval, letsel Bedrijfstakken, hoofdgroepen, secties en subsecties SBI 2008

Cijfers

Ziekteverzuimpercentage; bedrijfstakken (SBI 2008) en bedrijfsgrootte

Ziekteverzuimpercentage Bedrijfstakken (SBI 2008) en grootteklassen

Cijfers