Zoekresultaten

592 resultaten voor fossiele energiedragers
592 resultaten voor fossiele energiedragers

Pagina 23 van 24

Ondernemingsklimaat; luchtvaartnetwerk internationaal vergeleken

Bestemmingen vanuit Europese luchthavens. Europese luchthavens

Cijfers

Lopende transacties; sectoren, nr, 1995-2017

Lopende transacties en saldi van institutionele sectoren Middelen en bestedingen en sectoren

Cijfers

Financiële balansen en transacties; sectoren, nationale rekeningen

Financiële balansen en transacties van institutionele sectoren Sectoren, balansstanden en transacties, vorderingen of schulden

Cijfers

Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, 2000-2005

Aantal bedrijven, financiële gegevens en aantallen werkzame personen. SBI'93 (delfstoffen, industrie, handel, horeca, vervoer,

Cijfers

Hoe zijn milieu en economie verbonden?

Milieu en economie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Economische groei kan ten koste gaan van het milieu door bijvoorbeeld uitputting van grondstoffen en het verlies aan milieukwaliteit.

Overig

Industrie; arbeids- en financiële gegevens, SBI'93, 2006 - 2008

Arbeidsgegevens, opbrengsten, lasten en resultaten Bedrijfstakken SBI '93 in de industrie.

Cijfers

Internationaal meetmodel voor brede welvaart

Met circa 100 indicatoren wil Smits het Nederlandse meetmodel verder ontwikkelen tot een internationaal meetmodel

Overig

Internationaliseringsmonitor 2021, derde kwartaal, Niet-tarifaire maatregelen

In deze Internationaliseringsmonitor bieden we inzicht in NTM’s: wat zijn het en in welke mate wordt de Nederlandse export ermee geconfronteerd? Wat zijn de effecten op kwaliteit, kosten en...

Publicaties

Ondernemingsklimaat; gebruikskosten kantoorruimte, 2001-2013

Gebruikskosten van kantoorruimte. Regio

Cijfers

Nederland heeft zevende handelsoverschot in de wereld

Wereldwijd heeft Nederland het op zes na grootste overschot in de goederenhandel. China en Duitsland hebben de grootste overschotten en de Verenigde Staten het grootste tekort. De eurolanden...

Artikelen

Ondernemingsklimaat; vergrijzing, ontgroening intern. vergeleken, 2000-2050

Prognose van de vergrijzing en ontgroening internationaal vergeleken EU- en OESO-landen, 2000-2050

Cijfers
Cijfers

Regionale Monitor Brede Welvaart toont grote verschillen stad en platteland

Nederlandse steden staan vaker dan plattelandsgemeenten onderaan de gemeentelijke ranglijst van de brede welvaart.

Artikelen

Ondernemingsklimaat; breedbandaansl. internationaal vergeleken 2001-2010

Breedbandaansluitingen. Naar land en periode.

Cijfers

Ondernemingsklimaat; kerncijfers internationaal vergeleken 1990-2009

Bruto binnenlands product, export, netto instroom van DBI, toegevoegde waarde in de dienstensector en bevolkingsomvang naar regio.

Cijfers

Ondernemingsklimaat; maatschappij, 1990-2013

Baanmobiliteit, minimumloon, sociale uitkeringen Landen, perioden

Cijfers

Grootste duurzaamheidsproblemen vereisen internationale aanpak

Vanuit het oogpunt van duurzaamheid is er aandacht nodig voor arbeid en vergrijzing, kennis en sociale cohesie. De grootste ‘zorgen voor morgen’ spelen echter op milieugebied. Vooral de problemen op...

Artikelen

Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, SBI'93, 2006 - 2008

Arbeidsgegevens, opbrengsten, lasten en resultaten delfstoffen, industrie, handel, horeca, vervoer en dienstverlening

Cijfers

SDG 9.2 Duurzame bedrijvigheid

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 9 Industrie, innovatie en infrastructuur: duurzame bedrijvigheid. SDG 9.2 heeft als doel het bedrijfsleven sterker en duurzamer te maken....

Overig

SDG 12 Verantwoorde consumptie en productie

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 12 Verantwoorde consumptie en productie. In SDG 12 gaat het om het verminderen van afval, voedselverspilling en vervuiling, en om het zuiniger...

Overig

Trends in Nederland 2017

Een overzicht van de trends in Nederland zoals flexwerkers en vitale ouderen.

Publicaties

Ondern. klimaat; hoogopgeleide werkenden in wetenschap en techn. 1994-2011

HRST - kern: hoogopgeleide werkenden in wetenschap en technologie. Bedrijfstakken/branches, Landen

Cijfers

SDG 9.2 Duurzame bedrijvigheid

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 9 Industrie, innovatie en infrastructuur: duurzame bedrijvigheid. SDG 9.2 heeft als doel het bedrijfsleven sterker en duurzamer te maken....

Overig

Ondernemingsklimaat; Nederlandse economie internationaal gezien, 1960-2012

Arbeidsproductiviteit, arbeidsinzet, levenskwaliteit Landen, periodes

Cijfers

Industriële inkopen grond- en hulpstoffen, vanaf 1996

Specificatie van de inkopen van grond - en hulpstoffen bij industriële bedrijven met 20 en meer werknemers.

Cijfers