Zoekresultaten

809 resultaten voor flora
809 resultaten voor flora

Pagina 31 van 33

Beroepsbevolking; kerncijfers naar geslacht en andere kenmerken 1996-2014

Werkzame personen, beroepsbevolking, werkloosheid naar geslacht en andere persoonskenmerken

Cijfers
Cijfers

Research en development; personeel, SBI 2008 en bedrijfsomvang, 2011-2012

Werkzame personen, arbeidsjaren,uitgaven voor eigen R&D activiteiten SBI 2008, bedrijfsomvang

Cijfers

Bbp, productie en bestedingen; investeringen naar bestemming 1969 - 2012

Bruto investeringen in vaste activa naar bestemming Economische activiteiten conform standaard bedrijfsindeling 2008

Cijfers

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, mutaties 1988 - kw1 2014

Productie, bestedingen, inkomen, economische relaties met het buitenland en aanvullende gegevens. Procentuele verandering.

Cijfers

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, waarden 1988-kw1 2014

Productie, bestedingen, inkomen, economische relaties met het buitenland en aanvullende gegevens. Waarde in miljoenen euros.

Cijfers

The definition of a job and the flow approach to the labour market; a sensitivity analysis for the Netherlands

Measurement of labour market flows depends on three major aspects of the job definition, namely (i) the size of the job; (ii) the length of the job, and (iii) whether in accordance to national...

Artikelen

Handel naar goederensoorten en landen (excl. bijschattingen)

In - en uitvoer van goederensoorten. Deze gegevens zijn rechtstreeks waargenomen en zijn niet opgehoogd voor non-respons.

Cijfers

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, regio, 2007-2016

Inkomen en vermogen van zelfstandigen Type zelfstandige, regio

Cijfers

Monitor Nota Ruimte 2008; ruimtelijke ontwikkelingen naar regio, 2000-2008

Inwoners en woningen naar contouren en regio 2008. Risico- en beleidscontouren, gemeenten

Cijfers

Beloning en arbeidsvolume van werknemers; bedrijfstak, nr, 1969-2016

Beloning van werknemers, lonen, arbeidsjaren, gewerkte uren, banen Bedrijfstakken, voltijdbanen, deeltijdbanen, geslacht

Cijfers

Uitvoer van goederen en diensten; herkomst; nr, 1995-2016

Uitvoer van goederen en diensten naar herkomst Bedrijfstakken van herkomst

Cijfers

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, regio, 2007-2015

Zelfstandige volgens voornaamste inkomensbron Type zelfstandige, Branche, Regio, Jaar

Cijfers

Financiën alle ondernemingen; niet-financiële sector, SBI 2008, 2000-2011

Balans en resultatenrekening (jaarrekening) van alle ondernemingen in de niet-financiële sector naar economische activiteit.

Cijfers

Invoer van goederen en diensten; bestemming, nr, 1995-2016

Invoer van goederen en diensten naar bestemming Bestemmingen bedrijfstakken en finale bestedingen

Cijfers

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, kenmerken, bedrijfstakken, 2007-2015

Inkomen en vermogen van zelfstandigen Type zelfstandigen, bedrijfstakken, kenmerken van zelfstandigen

Cijfers

Bbp, productie en bested.; Productie en inkomens naar bedrijfstak 1969-2012

De productie, het verbruik, de toegevoegde waarde en de inkomens- componenten van de toegevoegde waarde naar economische activiteiten

Cijfers

Milieurekeningen; emissies naar lucht 1990-2009

Milieurekeningen: luchtemissies herkomst en bestemming van de stoffen.

Cijfers

Motorvoertuigen van particulieren; wijken en buurten, 2016

Personenauto (leeftijd, brandstof, per huishouden en per oppervlakte), motorfiets, bromfiets, uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Opbrengst milieuheffingen, -belastingen en verwijderingsbijdragen;1987-2009

Opbrengst milieuheffingen, milieubelastingen en verwijderingsbijdragen Betalingsplichtigen

Cijfers

Mestproductie en mineralenuitscheiding per diercategorie, 1994-2009

Mestproductie, mineralen en gasvormige stikstofverliezen. Provincies, landbouwgebieden, concentratiegebieden en stroomgebieden.

Cijfers

Patentaanvragers en -aanvragen; bedrijfstakken/branches (SBI93) 2000-2008

Ondernemingen met patentaanvragen, patentaanvragen, EPO, NLOC Bedrijfstakken/branches (SBI'93)

Cijfers

Motorvoertuigen van particulieren; wijken en buurten, 2015

Personenauto (leeftijd, brandstof, per huishouden en per oppervlakte), motorfiets, bromfiets, uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Productie- en inkomenscomponenten bbp; bedrijfstak; nr, 1969-2016

De productie, het verbruik, de toegevoegde waarde en de inkomens- componenten van de toegevoegde waarde naar economische activiteiten

Cijfers