Zoekresultaten

840 resultaten voor flora
840 resultaten voor flora

Pagina 31 van 34

Milieurekeningen; watergebruik 2003-2008

Milieurekeningen: watergebruik Watergebruik naar gebruikersgroepen en soort water

Cijfers

Groeirekeningen; kapitaalgoederenvoorraad 1988-2012

Kapitaalgoederenvoorraad: volumemutaties en voorraadveranderingen naar bedrijfstakken en -klassen, institutionele sectoren en activa

Cijfers

Arbeidsrekeningen; arbeidsvolume naar bedrijfstak en geslacht; 1969-2012

Werkzame personen, banen, arbeidsjaren en gewerkte uren Bedrijfstakken, geslacht, werknemers en zelfstandigen

Cijfers

Arbeidsvolume; bedrijfstak, geslacht, nationale rekeningen, 1969-2016

Werkzame personen, banen, arbeidsjaren en gewerkte uren Bedrijfstakken, geslacht, werknemers en zelfstandigen

Cijfers

Emissies naar lucht, herkomst en bestemming; nationale rekeningen,1990-2013

Milieurekeningen, herkomst en bestemming van luchtemissies. herkomst en bestemming van stoffen

Cijfers

Bbp, productie en bestedingen; invoer naar bestemming 1988 - 2012

Invoer van goederen en diensten naar bestemming Finale bestedingen en economische activiteiten SBI 2008

Cijfers

Later

Wat is brede welvaart ‘later’? Brede welvaart ‘later’ gaat over de benodigde hulpbronnen voor volgende generaties om hetzelfde welvaartsniveau te kunnen bereiken als de huidige generatie

Overig

Groeirekeningen; nationale rekeningen 1995-2016

Productiviteit; arbeid; kapitaal; groeirekeningen SBI2008

Cijfers

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal II 2023

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal 3/4-2021

Overig

Bevolking 15 tot 75 jaar; opleidingsniveau, wijken en buurten, 2020

opleidingsniveau wijken en buurten per gemeente

Cijfers

Innovatie bij bedrijven; bedrijfstakken

Product- en procesinnovatie, uitgaven, samenwerking, financiering Bedrijfstakken/branches SBI 2008

Cijfers

Stoppende zelfstandigen; positie bij uitstroom, SBI 2008, kenmerken;'08-'17

Stoppende zelfstandigen en zzp'ers Geslacht, type zelfstandige, persoonskenmerken en bedrijfstak (SBI 2008)

Cijfers

Startende zelfstandigen; positie jaar eerder, SBI 2008, kenmerken; '08-'17

Zelfstandigen en zzp'ers Geslacht, type zelfstandige, persoonskenmerken en bedrijfstak (SBI 2008)

Cijfers

Arbeidsomstandigheden werknemers; bedrijfstakken (SBI2008) 2011-2013

Arbeidsomstandigheden, slachtofferschap op het werk, burnout Bedrijfstakken (SBI2008)

Cijfers

Kerncijfers groeirekeningen; nationale rekeningen 1995-2012

Multifactorproductiviteit, arbeidsproductiviteit, mfp, groeibijdragen kapitaal, arbeid, energie, materialen en diensten, KLEMS, productiviteit

Cijfers

Bruto investeringen in vaste activa; bestemming, nr, 1969-2016

Bruto investeringen in vaste activa naar bestemming Economische activiteiten conform standaard bedrijfsindeling 2008

Cijfers

MBO; schoolverlaters, bedrijfstak 2007/'08-2013/'14

MBO schoolverlaters, branche-SBI Opleidingsrichting, persoonskenmerken, branche-SBI

Cijfers

Vestigingen; oprichtingen en opheffingen, bedrijfstak, regio, 2007-2013

Vestigingen van bedrijven; oprichtingen en ophefingen naar bedrijfstakken/branches (SBI 2008) en regio

Cijfers

Milieubelastingen en -heffingen;opbrengst naar betalingsplichtige 1987-2012

Opbrengst milieuheffingen, milieubelastingen Betalingsplichtigen

Cijfers

Uitstromers wetenschappelijk onderwijs met werk 2006/'07-2013/'14

Uitstromers wetenschappelijk onderwijs met werk met en zonder diploma persoonskenmerken, bedrijfstak, studiekenmerken, peilmoment van werk

Cijfers

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, waarden 1988-kw1 2014

Productie, bestedingen, inkomen, economische relaties met het buitenland en aanvullende gegevens. Waarde in miljoenen euros.

Cijfers

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, mutaties 1988 - kw1 2014

Productie, bestedingen, inkomen, economische relaties met het buitenland en aanvullende gegevens. Procentuele verandering.

Cijfers

Handel naar goederensoorten en landen (excl. bijschattingen)

In - en uitvoer van goederensoorten. Deze gegevens zijn rechtstreeks waargenomen en zijn niet opgehoogd voor non-respons.

Cijfers

Milieu-economische kerncijfers; NAMEA

Milieu - economische kerncijfers. Herkomst en bestemming.

Cijfers

Bedrijven; naar grootte en rechtsvorm, SBI 2008, 2006-2010

Bedrijven naar activiteit, naar grootteklasse (werkzame personen), naar rechtsvorm.

Cijfers