Zoekresultaten

285 resultaten voor echtscheidingen
285 resultaten voor echtscheidingen

Pagina 11 van 12

Gesubsidieerde rechtsbijstand; gebruikers toevoegingen 2007-2011

Gebruikers toevoegingen naar moduultype en naar rechtsgebied, naar geslacht, leeftijd en herkomstgroepering.

Cijfers

Algemene bijstand, uitkeringen naar leeftijd en geslacht, 1998-2010

Uitkeringen algemene bijstand, periodiek algemeen. Geslacht, leeftijd en gemeentegrootteklasse.

Cijfers

Rechtspraak; kerncijfers, 1995-2016

Kerncijfers over afdoeningen in de rechtspraak. burgerlijke rechtspraak, bestuursrechtspraak en strafrechtspraak.

Cijfers

65-plusser gezonder maar zwaarder dan 20 jaar geleden

Ouderen worden gezonder maar zwaarder

Artikelen

Personen in institutionele huishoudens; leeftijd, 1 januari 1995-2013

Personen in institutionele huishoudens op 1 januari naar burgerlijke staat, soort instelling, geslacht en leeftijd

Cijfers

Demografische gebeurtenissen; leefsituatie in ouderlijk gezin, 1950-1980

Demografische gebeurtenissen naar leefsituatie in het ouderlijk gezin, naar geslacht, leeftijd en geboortegeneratie

Cijfers

Burgerlijke rechtszaken; soort procedure 2010-2015

Bodemprocedures, kort gedingen en verzoekschriftprocedures Dagvaardingen en verzoekschriften

Cijfers

Geboorte; leeftijd moeder (exact) 1950-2014

Levend - en doodgeborenen naar rangnummer uit de moeder, moeder wel of niet gehuwd en de exacte leeftijd van de moeder

Cijfers

Sterfte; geslacht, leeftijd (op 31 december) en burgerlijke staat 1950-2014

Overledenen naar geslacht, leeftijd (31 december) en burgerlijke staat, aantallen en verhoudingscijfers

Cijfers

Betrokkenheid nieuws en politiek, 2006

Betrokkenheid nieuws en politiek. politiek

Cijfers

Beoordeling politiek en democratie; 2006, 2010 en 2012

beoordeling politiek en democratie stemgedrag, geslacht, leeftijd, opleiding

Cijfers

De invloed van emotionele gebeurtenissen op geluk en tevredenheid

Emotionele gebeurtenissen, ook wel aangeduid als life events, beïnvloeden geluk en tevredenheid in iemands leven. Dit is vaak al zichtbaar in de aanloop naar de emotionele gebeurtenis. Veel personen...

Artikelen

Vertrouwen verkiezingen, stemprocedure, instellingen, mensen; '06, '10, '12

Vertrouwen in verkiezingen, stemprocedures, instellingen en mensen Leeftijd, geslacht, opleiding

Cijfers

Stemgedrag stemgerechtigden Tweede Kamerverkiezingen 12-09-2012

Politieke partijen Geslacht, leeftijd, burgerlijkse staat, herkomst, opleidingsniveau

Cijfers

Nationale problemen stemgerechtigden; persoonskenmerken, 2006, 2010, 2012

nationale problemen stemgedrag, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

Stemgedrag stemgerechtigden Tweede Kamerverkiezingen 9-6-2010

Stemgedrag stemgerechtigden Tweede Kamerverkiezingen 9 juni 2010 Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, opleiding, herkomst, kerkbezoek

Cijfers

Stemgedrag stemgerechtigden Tweede Kamerverkiezingen 22-11-2006

Stemgedrag stemgerechtigden 22 - 11- 2006 geslacht, leeftijd, opleiding

Cijfers

Algemene bijstand, uitkeringen naar geslacht, leeftijd en regio

Uitkeringen algemene bijstand, periodiek algemeen, naar regio. Geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, leefvorm, huisvesting en duur.

Cijfers

Politieke en sociale participatie, 2006

Politieke en sociale participatie. leeftijd, geslacht, opleiding

Cijfers

Politieke kwesties en standpunten; 2006, 2010 en 2012

Politieke kwesties Stemgedrag, leeftijd, geslacht, opleiding, kerkelijke gezindte

Cijfers

Vruchtbaarheid van mannen en vrouwen naar opleidingsniveau

De leeftijd waarop vrouwen kinderen krijgen, het aandeel kinderlozen en de totale vruchtbaarheid zijn sterk aan het opleidingsniveau gerelateerd. Hoger opgeleide vrouwen stellen het moederschap het...

Artikelen

Stromen binnen MBO; niveau, sector, richting en huishoudkenmerken 2004-2009

Stromen binnen MBO naar sector, geslacht en huishoudkenmerken

Cijfers

Stromen binnen MBO; leerweg, niveau en huishoudkenmerken 2004-2009

Stromen binnen MBO naar leerweg, niveau, geslacht en huishoudkenmerken

Cijfers

Contacten burgers en politie; persoons- en buurtkenmerken (VMR 2005-2008)

Melding en aangifte; contact met politie algemeen; oordeel over politie per leeftijd, opleiding, herkomst; stedelijkheid, sociale kenmerken buurt

Cijfers

Preventiemaatregelen; persoons- en buurtkenmerken (VMR 2005-2008)

Maatregelen tegen inbraak, fiets- en autodiefstal naar leeftijd, opleiding, herkomst; stedelijkheid en sociale kenmerken buurt

Cijfers