Hoeveel vracht gaat er over de Nederlandse wegen?


Nederlandse vrachtwagens vervoerden in 2019 in totaal 689 miljoen ton goederen. In vergelijking met een jaar eerder steeg het vervoer met 1,3 procent. Deze toename is vooral toe te schrijven aan een stijging van de hoeveelheid goederen die binnen de Nederlandse landsgrenzen werden vervoerd. Het binnen Nederland vervoerd gewicht steeg in 2019 met 2,2 procent tot 560 miljoen ton. Het binnenlands vervoer neemt al toe sinds 2015.

Het internationale vervoer vanuit en naar Nederland door Nederlandse vrachtauto’s daalde in 2019 vergeleken met een jaar eerder met 5,3 procent naar 100 miljoen ton. De daling van het internationaal goederenvervoer door Nederlandse vrachtauto’s kwam vooral doordat er minder werd vervoerd vanuit en naar onze buurlanden. Met name het vanuit en naar Duitsland vervoerde gewicht daalde, met 4,1 miljoen ton (8,2 procent). Over de Belgische grens werd 1,2 miljoen ton minder vervoerd (2,9 procent).Ook vanuit en naar Frankrijk (na Duitsland en België de belangrijkste vervoersrelatie) daalde het vervoer (1,9 procent). Het vervoerd gewicht van en naar Scandinavië daarentegen nam met 9,2 procent toe. Het goederenvervoer over de grens met het Verenigd Koninkrijk bleef nagenoeg gelijk.

 

Herkomst en bestemming

Duitsland en België zijn samen met een aandeel van ruim 85 procent veruit de belangrijkste herkomst- en bestemmingslanden in het grensoverschrijdende wegvervoer door Nederlandse vrachtauto’s. 

Soort goederen

Bijna 29 procent van alle goederen die in 2019 werden vervoerd door Nederlandse vrachtwagens bestond uit landbouwproducten en overige voedingsmiddelen. Ruwe mineralen en fabricaten waren goed voor 20 procent van alle vervoerde gewicht.