Hoeveel vracht gaat er over de Nederlandse wegen?

Nederlandse vrachtwagens vervoerden in 2021 702 miljoen ton goederen. In vergelijking met een jaar eerder steeg het vervoer met 2,6 procent. De hoeveelheid goederen die binnen Nederland werd vervoerd steeg in 2021 met 2,4 procent. Na een lichte daling in 2020 neemt het binnenlands vervoer weer toe.

Het vervoer vanuit en naar Nederland door Nederlandse vrachtauto’s steeg in 2021 vergeleken met 2020 met 3,7 procent naar 103 miljoen ton. Deze stijging kwam vooral doordat meer goederen vanuit Nederland naar het buitenland werden vervoerd. Naar België nam het vervoerde gewicht met 14,7 procent toe. Naar Frankrijk was de toename 11,8 procent. Naar het Verenigd Koninkrijk daalde het vervoer door Nederlandse vrachtauto’s met 8,6 procent en naar Duitsland was de afname 1,7 procent. De hoeveelheid goederen die vanuit het buitenland naar Nederland werd vervoerd nam in 2021 toe met 0,9 procent.

 

Herkomst en bestemming

België en Duitsland zijn met 85,9 procent de belangrijkste herkomst- en bestemmingslanden voor grensoverschrijdend wegvervoer door Nederlandse vrachtauto’s.

Soort goederen

Van alle goederen die in 2021 door Nederlandse vrachtauto’s werden vervoerd, maken landbouw- en voedingsproducten 30 procent uit van het vervoerde gewicht. In 2021 werd hier 4,4 procent meer van vervoerd dan in 2020. Ook het vervoer van zand, ruwe mineralen, bouwmaterialen, ijzer, staal en chemische producten nam toe. Het vervoer van vervoermaterieel, machines en overige (stuk)goederen nam eveneens toe. Het vervoer van ertsen, metaalafval, meststoffen, aardoliën en aardolieproducten nam af.