Hoeveel vracht gaat er over de Nederlandse wegen?


Nederlandse vrachtwagens vervoerden in 2020 686 miljoen ton goederen. In vergelijking met een jaar eerder daalde het vervoer met 0,4 procent, door afname van het internationaal vervoerde gewicht. De hoeveelheid goederen die binnen Nederland werd vervoerd steeg in 2020 met 0,2 procent. Het binnenlands vervoer neemt al toe sinds 2015.

Het vervoer vanuit en naar Nederland door Nederlandse vrachtauto’s daalde in 2020 vergeleken met 2019 met 1 procent naar 99 miljoen ton. Deze daling kwam doordat er minder goederen vanuit Nederland naar het buitenland werden vervoerd. Naar het Verenigd Koninkrijk daalde het vervoer door Nederlandse vrachtauto’s met 12,7 procent. Naar Frankrijk was dit 9,7 procent minder en naar België 5,8 procent. Naar Duitsland, nam het vervoerde gewicht met 0,6 procent toe. De hoeveelheid goederen die vanuit het buitenland naar Nederland werd vervoerd nam in 2020 toe met 2,1 procent.

 

Herkomst en bestemming

Duitsland en België zijn met ruim 86 procent de belangrijkste herkomst- en bestemmingslanden voor grensoverschrijdende wegvervoer door Nederlandse vrachtauto’s.

Soort goederen

Bijna 30 procent van alle goederen die in 2020 werden vervoerd door Nederlandse vrachtwagens waren landbouwproducten en overige voedingsmiddelen. In 2020 werd hier 3 procent meer van vervoerd dan in 2019. Ook het vervoer van zand, grind, bouwmaterialen, aardolieproducten en meststoffen nam toe. Het vervoer van ertsen, staal, chemische producten en stukgoederen daalde.